2020. gada 13. jūlijs
Margarita, Margrieta
Sākums turn.nosaukums Pilsēta Valsts Koefic.Atbildīgais
31.08.2019 Rēzeknes novada 2019.g. atklātais komandu čempionāts galda tenisā Ružina LAT 0.50 Bruno Losāns, t.26119393

APSTIPRINU

_____________________

Rēzeknes novada pašvaldības

izpilddirektors J.Troška

2019.gada 30.jūlijā

 

Rēzeknes novada

2019.gada atklātā komandu čempionāta

GALDA TENISĀ

N O L I K U M S

 

1.Mērķis un uzdevumi

   Popularizēt galda tenisu iedzīvotāju vidū.

   Sadarbība ar citu novadu sportistiem

   Veicināt galda tenisa spēlētāju meistarības izaugsmi.

 

2.Vadība

Rēzeknes novada 2019.gada komandu čempionātu organizē Rēzeknes novada dome sadarbībā ar Rēzeknes novada pašvaldības BJSS.

  Sacensību galvenais tiesnesis Bruno Losāns.

 

3.Vieta un laiks

Sacensības notiks 2019.gada 31.augustā Tiskādu vidusskolas sporta zālē, Ružinā, Rēzeknes novadā. Sacensību sākums pl.10.00.

 

4. Sacensību dalībnieki un pieteikums

Komandas tiks sakārtotas atkarībā no katras komandas divu labāko spēlētāju reitingu summas uz 2019.gada 1.augustu. Vienā komandā var pieteikt ne vairāk kā trīs spēlētājus. Gan sieviešu, gan vīriešu, gan jauktās komandas spēlē kopā. Sacensību dalībniekiem jābūt apmaksātām spēlētāju licencēm.

Par sacensībās izvēlēto slodzi un veselības stāvokli atbildīgi paši dalībnieki.

Pieteikumi uz šī nolikuma pielikumā pievienotās veidlapas (obligāti norādot dzimšanas datus) jāiesūta līdz 28.08.2019. uz e-pastu: rebirssports@inbox.lv (sīkāka informācija pa tālr. 26119393, Bruno Losāns). Pieteikumā jānorāda komandas pārstāvja (kapteiņa) vārds un uzvārds.

Pieteikuma nosūtīšana uzskatāma par šī nolikuma akceptēšanu un citu pieteikumu formas netiks pieņemtas.

Pieteikuma forma 1.pielikumā.

 

5.Sacensību izcīņas kārtība un noteikumi

Sacensību izcīņas kārtība ir atkarīga no pieteikto komandu skaita. Katra atsevišķa komandu spēle sastāvēs no trīs spēlēm sekojošā kārtībā: A-Y, B-X, dubultspēle. Dubultspēli drīkst spēlēt trešais komandas dalībnieks, kurš nespēlē individuālajās spēlēs. Uzvarēs komanda, kura pirmā izcīnīs divas uzvaras, atlikušās spēles netiks izspēlētas. Visas spēles notiks līdz trīs uzvarētiem setiem. Spēlētāju maiņa tiks atļauta tikai uz citu komandu sacensību. Atkarībā no pieteikto komandu skaita, kā arī, lai racionāli izmantotu sacensību laiku, sacensību organizētāji patur tiesības mainīt katru atsevišķu komandu savstarpējo spēļu izspēles kārtību.

Vienāda punktu skaita gadījumā divām un vairākām komandām augstāko vietu noteiks pēc iegūto punktu daudzuma un tikai pēc tam pēc savstarpējās spēles rezultāta.

Sacensību rezultāti tiks iekļauti Latvijas reitingā. Koeficents 0,5.

 

6.Apbalvošana

Uzvarētāja komanda tiks apbalvota ar kausu. Godalgotās vietas ieguvušo komandu dalībnieki - ar attiecīgās pakāpes medaļām un diplomiem. Iespējamas pārsteiguma balvas.

 

Citi noteikumi

Sacensību laikā disciplīnu un kārtību nosaka Tiskādu vidusskolas iekšējās kārtības noteikumi.

Organizatori neatbild par jebkādiem tiešiem, netiešiem, neparedzamiem vai paredzamiem fiziskiem un materiāliem zaudējumiem sacensību dalībniekiem, kas var notikt pirms vai pēc sacensībām, kā arī to laikā.

Bērni, jaunāki par 12 gadiem, drīkst piedalīties tikai vecāku klātbūtnē vai ar vecāku apstiprinātu iesniegumu, kurā norādīts, ka vecāki uzņemas pilnu atbildību par sava bērna drošību un veselības atbilstību.

Sacensību laikā tiks veikta fotografēšana/filmēšana un dalībnieks ar savu dalību sacensībās apliecina, ka neiebilst fotogrāfiju/video uzņemšanai. Fotografēšanu/filmēšanu veiks RND Sporta pārvaldes norīkots fotogrāfs, kura uzņemtie foto tiks ievietoti Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv sadaļā “Sākumlapa ► Sports”, kā arī sociālajos tīklos www.facebook.com ar mērķi atspoguļot sacensību norisi, popularizējot sacensības. Uzņemtās fotogrāfijas sacensību organizatori drīkst izmantot reklāmas un tamlīdzīgos uzskates materiālos bez saskaņošanas ar tajās redzamajiem cilvēkiem. Pasākuma laikā katrs apmeklētājs drīkst veikt fotografēšanu/filmēšanu personiskām vajadzībām. Ja Jūs vēlaties publiskot šo informāciju, lūdzu pārliecinieties, ka pārējās publicējamā bildē/video redzamās personas ir piekritušas savu personas datu apstrādei.

 

 

1.pielikums

 

                                                    

 

(Komandas nosaukums)

 

 

PIETEIKUMS

 

Rēzeknes novada 2019.gadA AtKLĀtAJAM

komandu čempionātam

GALDA TENISĀ

 

Nr.

Uzvārds, vārds

Dzimšanas

datums

LGTF

reitings

uz 01.08.2019.

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

           

 

P.S. Katrai komandai pieteikums jāaizpilda uz atsevišķas veidlapas!

 

2019.gada ___. ________

 

 

          Komandas pārstāvis-treneris

____________________________

                                                                   /__________________/

         

Pieteikums jānosūta uz

e-pasts: ne vēlāk kā līdz 2019.gada 28.augustam