2020. gada 13. jūlijs
Margarita, Margrieta
Sākums turn.nosaukums Pilsēta Valsts Koefic.Atbildīgais
17.08.2019 Edgara Dzalba piemiņas turnīrs galda tenisā 2019 Aloja LAT 0.50 Ervīns Svīķis, t.29451802; Artis Golubovs, t.26461572
          Edgara kauss  
     Edgara Dzalba piemiņas turnīrs galda tenisā 17.07.2019.  
                     
  Mērķis:                  
              Turnīrs veltīts  Edgara Dzalba piemiņai,kura mērķis popularizēt galda
       tenisu kā visiem pieejamu sporta veidu,dodot iespēju spēlētājiem pār-
      baudīt savu meistarību,kā arī veicināt draudzības kontaktus starp Igaunijas,
      Lietuvas, Latvijas un Krievijas dažādu vecumu un līmeņu spēlētājiem.
    Organizācija:                
                Sacensības rīko Vilis Dzalbs sadarbībā ar Alojas galda tenisa klubu. 
  Vieta un laiks:                
        Sacensības notiek Alojas Ausekļa vidusskolas sporta zālē
        Alojas novads,Aloja,Ausekļa iela 1      
         2019.gada 17.augustā plkst. 10:30              
  Sacensību kārtība              
  un dalībnieki:   piedalās visi,kas vēlas noskaidrot savu meistarības pakāpi,sa- 
        cenšoties ar citiem spēlētājiem.Sievietes spēlē kopējā turnīrā.
        Sacensības kārtību noteiks galvenais tiesnesis atkarībā no dalīb-  
        nieku skaita.Dalības maksa - 7,0 EUR    
  Apbalvošana:                
        Sacensību uzvarētājs tiek apbalvots ar ceļojošo kausu.Pirmo trīs
         vietu ieguvējus apbalvo ar piemiņas balvām.Balvas arī labāka-
        jiem jauniešu(2000.un jaunāki),sieviešu un veterānu(55+) konku-
        rencē.            
  Reģistrēšanās un informācija:             
              Reģistrēšanās turnīram līdz plkst. 10:00 ,
                    vai pa telefonu Ervinam Svīķim +37129451802 
                    vai pa telefonu Artim Golubovam +37126461572
                     
  Sacensību rezultāti tiks iekļauti LGTF reitingā.