2020. gada 19. septembris
Muntis, Verners
Sākums turn.nosaukums Pilsēta Valsts Koefic.Atbildīgais
30.11.2019 Rēzeknes pilsētas 2019.gada atklātais komandu čempionāts galda tenisā Ružina LAT 0.50 Bruno Losāns, t.26119393

APSTIPRINU

                                                                                                Rēzeknes pilsētas domes

                                                                                                Sporta pārvaldes

                                                                                                vadītājs

 

                                                                                          

 

 

Rēzeknes pilsētas

2019.gada Atklātā komandu čempionāta

GALDA TENISĀ

N O L I K U M S

 

 

1.Mērķis un uzdevumi

 

   Popularizēt galda tenisu iedzīvotāju vidū.

   Sadarbība ar citu novadu sportistiem

   Veicināt galda tenisa spēlētāju meistarības izaugsmi.

 

2.Vadība

Sacensības organizē Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvalde sadarbībā ar galda tenisa klubu „Rebirs sports”. Sacensību galvenais tiesnesis Bruno Losāns(tel:26119393).

 

3.Vieta un laiks

Sacensības notiks 2019.gada 30.novembrī Tiskādu vidusskolas sporta zālē, Ružinā, Rēzeknes novadā. Sacensību sākums pl.10.00.

 

4. Sacensību dalībnieki un pieteikums

Komandas tiks sakārtotas atkarībā no katras komandas divu labāko spēlētāju reitingu summas uz 2019.gada 1.novembri. Vienā komandā var pieteikt ne vairāk kā trīs spēlētājus. Gan sieviešu, gan vīriešu, gan jauktās komandas spēlē kopā. Sacensību dalībniekiem jābūt apmaksātām spēlētāju licencēm.

Par sacensībās izvēlēto slodzi un veselības stāvokli atbildīgi paši dalībnieki.

Pieteikumi uz šī nolikuma pielikumā pievienotās veidlapas (obligāti norādot dzimšanas datus) jāiesūta līdz 27.11.2019. uz e-pastu: rebirssports@inbox.lv (sīkāka informācija pa tālr. 26119393, Bruno Losāns). Pieteikumā jānorāda komandas pārstāvja (kapteiņa) vārds un uzvārds.

Pieteikuma nosūtīšana uzskatāma par šī nolikuma akceptēšanu un citu pieteikumu formas netiks pieņemtas.

Pieteikuma forma 1.pielikumā.

 

5.Sacensību izcīņas kārtība un noteikumi

Sacensību izcīņas kārtība ir atkarīga no pieteikto komandu skaita. Katra atsevišķa komandu spēle sastāvēs no trīs spēlēm sekojošā kārtībā: A-Y, B-X, dubultspēle. Dubultspēli drīkst spēlēt trešais komandas dalībnieks, kurš nespēlē individuālajās spēlēs. Uzvarēs komanda, kura pirmā izcīnīs divas uzvaras, atlikušās spēles netiks izspēlētas. Visas spēles notiks līdz trīs uzvarētiem setiem. Spēlētāju maiņa tiks atļauta tikai uz citu komandu sacensību. Atkarībā no pieteikto komandu skaita, kā arī, lai racionāli izmantotu sacensību laiku, sacensību organizētāji patur tiesības mainīt katru atsevišķu komandu savstarpējo spēļu izspēles kārtību.

Vienāda punktu skaita gadījumā divām un vairākām komandām augstāko vietu noteiks pēc savstarpējo spēļu rezultāta.

Sacensību rezultāti tiks iekļauti Latvijas reitingā. Koeficents 0,5.

 

6.Apbalvošana

Uzvarētāja komanda tiks apbalvota ar kausu. Godalgotās vietas ieguvušo komandu dalībnieki - ar attiecīgās pakāpes medaļām un diplomiem. Iespējamas pārsteiguma balvas.

 

Citi noteikumi

Sacensību laikā disciplīnu un kārtību nosaka sporta bāzes iekšējās kārtības noteikumi.

Organizatori nenes atbildību par jebkādiem tiešiem, netiešiem, neparedzamiem vai paredzamiem fiziskiem un materiāliem zaudējumiem sacensību dalībniekiem, kas var notikt pirms vai pēc sacensībām, kā arī to laikā.

Bērni, jaunāki par 12 gadiem, drīkst piedalīties tikai vecāku klātbūtnē vai ar vecāku apstiprinātu iesniegumu, ka uzņemas pilnu atbildību par sava bērna drošību un veselības atbilstību.

Sacensību laikā tiks veikta fotografēšana/filmēšana un dalībnieks ar savu dalību sacensībās apliecina, ka neiebilst fotogrāfiju/video uzņemšanai. Fotografēšanu/filmēšanu veiks RPD Sporta pārvaldes norīkots fotogrāfs, kura uzņemtie foto tiks ievietoti Rēzeknes pilsētas pašvaldības mājas lapā www.rezekne.lv sadaļā “Sports – Jaunumi”, kā arī sociālajos tīklos www.facebook.com ar mērķi atspoguļot sacensību norisi, popularizējot sacensības. Uzņemtās fotogrāfijas sacensību organizatori drīkst izmantot reklāmas utml. uzskates materiālos bez saskaņošanas ar tajās redzamajiem cilvēkiem.

Pasākuma laikā katrs apmeklētājs drīkst veikt fotografēšanu/filmēšanu personiskām vajadzībām.

Ja Jūs vēlaties publiskot šo informāciju, lūdzu, pārliecinieties, ka pārējās publicējamā bildē/video redzamās personas ir piekritušas savu personas datu apstrādei.

 


 

1.pielikums

 

 

 

(Komandas nosaukums)

 

 

PIETEIKUMS

 

Rēzeknes Pilsētas 2019.gada Atklātajam

komandu čempionātam

GALDA TENISĀ

 

Nr.

Uzvārds, vārds

Dzimšanas

datums

LGTF

reitings

uz 01.11.2019.

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

           

 

P.S. Katrai komandai pieteikums jāaizpilda uz atsevišķas veidlapas!

 

2019.gada ___. ________

 

 

          Komandas pārstāvis-treneris

____________________________

                                                                   /__________________/

         

Pieteikums jānosūta uz

e-pasts: ne vēlāk kā līdz 2019.gada 27.novembrim