2020. gada 19. septembris
Muntis, Verners
Sākums turn.nosaukums Pilsēta Valsts Koefic.Atbildīgais
09.11.2019 LR 2019.gada junioru meistarsacīkstes (1998.gadā dzimušie un jaunāki) 9-10.nov. zēni Iecava LAT 1.00 Jānis Lesničenoks, tālr. 27338886

LATVIJAS GALDA TENISA FEDERĀCIJA

N O L I K U M S

 

Latvijas 2019.gada junioru meistarsacīkstēm galda tenisā

 

1. Vadība.

            Sacensības organizē LGTF un vada LGTF Valdes apstiprināts galvenais tiesnesis Jānis Lesničenoks.

2. Laiks un vieta.

            Sacensības notiks 2019.gada 9.-10.novembrī, Iecavā, Grāfa laukumā 8. Sacensību sākums sestdien plkst.11:00 zēniem un meitenēm, svētdien plkst.10:00 zēniem un meitenēm. Gadījumā, ja pēc iepriekšējo pieteikumu iesniegšanas dalībnieku skaits būs mazs, LGTF patur tiesības ievēst izmaiņas sacensību kalendārā, par ko tiks atsevišķi paziņots.

3. Dalībnieki.

Sacensībās var piedalīties 1998.gadā un vēlāk dzimušie spēlētāji, kurus ir pieteikuši LGTF kolektīvie biedri, kas nomaksājuši LGTF biedru naudu par 2019.gadu, un kuriem ir aktīvas LGTF spēlētāju licences.

4. Izcīņas kārtība un noteikumi.

Atlases sacensībās abās grupās notiek tikai vienspēles. Izcīņas kārtību noteiks sacensību galvenais tiesnesis atkarībā no pieteikto dalībnieku skaita. Atlases sacensību izloze tiks publicēta LGTF mājas lapā www.lgtf.lv pēc visu pieteikumu saņemšanas, bet ne vēlāk, kā 8.novembrī. 9.novembrī iespēju robežās vienspēlēs tiks noskaidrotas visas vietas.

Finālsacensību vienspēlēs dalībnieku skaits ir atkarīgs no apakšgrupu skaita priekšsacīkstēs. No katras apakšgrupas finālā tiek 1.-2.vietas ieguvēji. Apakšgrupu skaits ir atkarīgs no pieteikto dalībnieku skaita. Izloze notiek pēc pēdējā publicētā LGTF reitinga. Pārējā izcīņas kārtība saskaņā ar galda tenisa sacensību noteikumiem. Vienspēlēs finālsacensības notiek pēc vienmīnusa sistēmas, noskaidrojot visas vietas. Spēle par 3.-4.vietu nenotiek. Dubultspēles (jauniešiem, jaunietēm un jauktās) notiek pēc vienmīnusa sistēmas, noskaidrojot 1.-4.vietu. Dubultspēlēs spēle par 3.-4.vietu nenotiek. Dubultspēlēs var piedalīties visi dalībnieki, kuri piedalījušies vienspēļu sacensībās. Vienspēles un dubultspēles notiek līdz 3 uzvarētiem setiem, bet vienspēļu pusfināli un fināli līdz 4 uzvarētiem setiem.

5. Sacensību inventārs.

Sacensības notiks uz “STIGA” galdiem ar 40 mm baltām Nittaku Premium 40+ 3*** bumbām. Visos sacensību veidos, kā vienspēlēs, tā arī dubultspēlēs spēlētāju rakešu gumijām jābūt no ITTF atļauto gumiju saraksta https://ittf.cdnomega.com/eu/2019/10/LARC-2019B-FINAL_14.10.2019.pdf.

6. Finansiālie noteikumi.

Visi izdevumi, kas saistīti ar ēdināšanu un ceļa izdevumi, uz komandējošo organizāciju, sponsoru vai pašu rēķina. LGTF apmaksā sacensību sarīkošanas izdevumus (zāles īri, apbalvošanas izdevumus, galveno tiesnesi un tiesnešus pie galdiem), tam nolūkam izmantojot arī dalībnieku iemaksātās dalības naudas. Dalības nauda – 8.00 EUR. Dalības naudu un naudu par licencēm var iemaksāt ar pārskaitījumu LGTF norēķinu kontā Nr.LV97PRTT0256016536000 AS „PrivatBank” (kods PRTTLV22). LGTF Nodokļu maksātāju reģistra Nr.40008023618. Dalības naudai ir jābūt nomaksātai līdz izlozes sākumam, nenomaksāšanas gadījumā dalībnieks pie sacensībām netiks pielaists.

7. Pieteikumi.

Iepriekšējos vārdiskos pieteikumus lūgums iesniegt līdz 07.11.2019. ieskaitot, rakstot uz e-pastu latgtf@latnet.lv. Bez iepriekšējā vārdiskā pieteikuma dalībnieks pie sacensībām netiks pielaists. Ja ir nepieciešamas naktsmītnes lūgums sazināties ar Baibu Gāgu, tālr.+371 29413982.

8. Apbalvošana.

Uzvarētājus vienspēlēs un dubultspēlēs apbalvo ar diplomiem, medaļām un piemiņas kausiem. Otro, trešo un ceturto vietu ieguvējus – ar diplomiem un medaļām. Ja radīsies iespēja pieaicināt sponsorus, tad būs arī papildus balvas.

Nolikums apstiprināts LGTF Valdes sēdē 2019.gada 15.oktobrī.

Nolikums izsūtīts visiem LGTF kolektīvajiem biedriem kas strādā ar bērnu un jauniešu grupām.

Informācija par Latvijas Galda tenisa federāciju LGTF mājas lapās

www.lgtf.lv un www.galdateniss.lv