2018. gada 18. decembris
Klinta, Kristaps, Kristers, Kristofers, Krists

  

 

 

 Par spēlētāju pārejām no viena LGTF kolektīvā biedra uz otru,
 LGTF biedru naudas nomaksas kārtību un spēlētāju licencēm!