2020. gada 20. februāris
Smuidra, Smuidris, Vitauts

 Baltijas čempionāts 2011 2013-09-01 00:00:00

Svīķis Mārtiņš- Maslovs Leonīds
Svīķis Jānis-Domeika Arnoldas