2020. gada 4. jūlijs
Sandijs, Sandis, Uldis, Ulvis

 Baltijas čempionāts 2011 2013-09-01 00:00:00

Svīķis Mārtiņš- Maslovs Leonīds
Svīķis Jānis-Domeika Arnoldas