2019. gada 13. novembris
Eižens, Jevgēņija, Jevgēņijs

 Baltijas čempionāts 2011 2013-09-01 00:00:00

Svīķis Mārtiņš- Maslovs Leonīds
Svīķis Jānis-Domeika Arnoldas