2022. gada 17. janvāris
Dravis, Tenis
Sākums turn.nosaukums Pilsēta Valsts Koefic.Atbildīgais
18.12.2021 Rēzeknes valstspilsētas 2021.gada individuālais atklātais čempionāts galda tenisā Rēzekne LAT 0.50 Bruno Losāns, t.26119393

APSTIPRINU:

                                                                                                Rēzeknes valstspilsētas domes

                                                                                                Sporta pārvaldes vadītājs:

A.Grehovs 

 

N O L I K U M S

Rēzeknes valstspilsētas 2021. gada individuālais atklātais čempionāts galda tenisā

 

1. Mērķis un uzdevumi

Noskaidrot pilsētas čempionu galda tenisā.

Veicināt šī sporta veida popularizēšanu iedzīvotāju vidū.  

2. Vadība

Sacensības organizē Rēzeknes valstspilsētas domes Sporta pārvalde sadarbībā ar galda tenisa klubu „Rēzekne”. Sacensību galvenais tiesnesis Bruno Losāns (tel:26119393).

3. Vieta un laiks

Sacensības notiks:18.12.2021. plkst. 10.00, Rēzeknes 2.vidusskolas sporta zālē, Pulkveža Brieža iela 28, Rēzekne.

4. Sacensību dalībnieki

Piedalās visi galda tenisa interesenti. Par veselības stāvokli un sacensībās izvēlēto slodzi atbildīgi paši dalībnieki. Ceļa izdevumus sedz komandējošā organizācija vai paši dalībnieki.  

Dalībnieki var piedalīties sacensībās ar darbspējīgu Covid - 19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Sacensībās nedrīkst piedalīties dalībniekiem, kuriem ir elpceļu infekciju slimības pazīmes vai, kuri bijuši saskarsmē ar Covid-19 slimnieku.

5. Sacensību izcīņas kārtība

Sacensību izcīņas kārtība atkarīga no pieteikto dalībnieku skaita. Sacensību rezultāti tiks iekļauti Latvijas reitingā ar koeficentu 0,5.

6. Apbalvošana

Godalgoto vietu īpašnieki tiks apbalvoti ar attiecīgās pakāpes diplomiem un medaļām.

7. Pieteikumi

         Lai vienkāršotu sacensību sagatavošanas procesu, izlozi un neaizkavētu sacensību sākumu,  pieteikumus vēlams iesūtīt 1(vienu dienu) pirms sacensībām līdz plkst. 12:00  uz e-pastu rebirssports@inbox.lv, vai sacensību dienā līdz plkst. 9.30.

8.Cits

Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka piekrīt savu personas datu izmantošanai sacensību protokolos, sacensību laikā organizatoru uzņemto fotogrāfiju un videomateriālu izmantošanai sacensību publiskajos materiālos.

Sacensību organizatori apliecina, ka personu dati netiks nodoti trešajām personām un tiks izmantoti vienīgi sacensību vajadzībām.

Organizatori nav atbildīgi par to, ka dalībnieki nav iepazinušies ar nolikumu.

Reģistrējoties sacensībām, dalībnieks vai to pilnvarotā persona piekrīt, ka ir iepazinušies ar nolikumu.

Katrs dalībnieks ir personīgi atbildīgs par sava veselības stāvokļa atbilstību izvēlētajai slodzei.

Piedaloties pasākumā, katrs dalībnieks ir atbildīgs par epidemioloģisko drošības noteikumu ievērošanu, sakarā ar Covid-19 vīrusa izplatību valstī. Atbildīgā persona par epidemioloģisko drošības pasākumu ievērošanu – Bruno Losāns, tel. 26119393.