2022. gada 17. janvāris
Dravis, Tenis
Sākums turn.nosaukums Pilsēta Valsts Koefic.Atbildīgais
11.12.2021 Mērsraga kausa izcīņa galda tenisā 2021 Mērsrags LAT 0.00 Ivars Indruškevičs, tel.26455993

Mērsraga kausa izcīņa galda tenisā.

NOLIKUMS

I. MĒRĶIS UN UZDEVUMI

Popularizēt galda tenisa spēli Mērsraga iedzīvotāju vidū un popularizēt aktīvu brīva laika pavadīšanu.

Noskaidrot Mērsraga un apkārtējo novadu spēcīgākos galda tenisa spēlētājus.

II. VADĪBA

Sacensības organizē Mērsraga pagasta pārvaldes sporta organizators Ivars Indruškevičs.
Galvenais tiesnesis –  Ivars Indruškevičs.

III. VIETA UN LAIKS

Sacensības notiek Mērsraga sporta hallē 11. decembrī –  sacensību sākums 10:00.

IV. FINANSU NOSACĪJUMI

Mērsraga kausa izcīņu galda tenisā sacensību organizēšanas un apbalvošanas izdevumus sedz Mērsraga pagasta pārvalde.

V. PIETEIKUMI

Dalībnieku skaits ierobežots. Sacensību dalībniekiem obligāta iepriekšēja pieteikšanās.

VI. DALĪBNIEKI

Sacensībā atļauts piedalīties jebkuram interesentam. Mērsraga kausa izcīņa galda tenisā tiek uzskatīta par atklātām, un lai tajās piedalītos nav obligāts Talsu novada pieraksts. Sacensību dalībniekam jāievēro visas savstarpējās pieklājības normas. Dalībnieka piedalīšanās nav pieļaujama, ja tas atrodas alkoholisko vielu ietekmē, vai lietojis citas apreibinošas vielas. Par katru gadījumu lēmumu pieņem sacensību galvenais tiesnesis, konsultējoties ar pārējiem sacensību dalībniekiem.

 

Lai piedalītos sacensībās dalībniekam jāuzrāda derīgs Covid 19 sertifikāts un personas apliecinošs sertifikāts.

VII. SACENSĪBU NOTEIKUMI

Dalībnieki ar izlozes palīdzību tiek izkliedēti divās grupās . Grupā tiek izspēlētas spēles katrs ar katru līdz trīs setu uzvarām. Tālāk pēc grupu rezultātiem tiek veidotas fināl grupas. Savstarpējās spēles no apakšgrupām tiek ņemtas līdz fināl grupās. Pirmās trīs vietas grupu cīņās spēlē par 1-6 vietu, bet 4-6 vietas grupās spēlē par 7 -12. vietu.

VIII. APBALVOŠANA

Pirmās vietas ieguvēju apbalvo ar kausu un medaļu. Otrās un trešās vietas ieguvējus ar medaļām.
Informācija par turnīru un uzvarētāju foto tiks ievietots Mērsraga pagasta pārvaldes lapā www.mersrags.lv un Mērsraga avīzē!

Mērsraga pagasta pārvaldes sporta organizators I.Indruškevičs, 26455993