2022. gada 17. janvāris
Dravis, Tenis
Sākums turn.nosaukums Pilsēta Valsts Koefic.Atbildīgais
12.12.2021 Rojas Ziemassvētku kauss galda tenisā 2021 200+ Roja LAT 0.50 Armands Indriksons, t. 28394308

“ROJAS ZIEMASSVĒTKU KAUSS” GALDA TENISĀ

N O L I K U M S

 

1. Mērķis un uzdevums

 • Popularizēt galda tenisu starp visu līmeņu spēlētājiem Rojā, kā arī citās pilsētās un novados;
 • Veidot stabilas galda tenisa spēles tradīcijas Rojā;
 • Celt spēlētāju individuālo meistarību, tādējādi uzlabojot kopējo galda tenisa spēlētprasmi Rojā;
 • Nodrošināt aktīvu brīvā laika pavadīšanas iespēju un aktivizēt sporta dzīvi Rojā un Talsu novadā;
 • Piesaistīt spējīgus dalībniekus no citām pilsētām un novadiem, lai celtu čempionāta kopējo līmeni;

​2. Laiks un vieta 

 •  Sacensības notiek 2021. gada 12. decembrī;
 •  Sacensības notiek Rojas vidusskolas sporta zālē, Zvejnieku  ielā 7;
 •     Sacensību sākums ir plkst. 10:00 - reitings 201 + (sievietēm 26+);
 •     Plkst. 14.00 reitings 1+.
 •     Ja sākuma laiks tiek mainīts, tad par to tiek ziņots iepriekš;
 •     Sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas drošības pasākumiem, pieteikšanās sacensībām līdz 2021. gada 11. decembrim  pl. 12.00 pa tālr. 28394308 / 29109920 vai e - pasts: stadions@roja.lv

3. Sacensību vadība

Biedrība “ BK ROJA” pārstāvis Jānis Klāviņš, tel. 29109920;

4. Dalībnieki

 • Sacensībās var piedalīties visi galda tenisa spēles interesenti no Rojas un citām pilsētām un novadiem; 
 • Katrs dalībnieks ir atbildīgs par savu veselības stāvokli un fiziskās sagatavotības atbilstību slodzei;

5. Vērtēšana

 • Sacensības notiek pēc starptautiskiem galda tenisa sacensību noteikumiem līdz trim uzvarētiem setiem;
 • Sacensības ir individuālas;
 • Pirms sacensībām galvenais tiesnesis nosaka sacensību norises kārtību pēc pieteikto dalībnieku skaita;
 • Spēles tiesā paši dalībnieki (strīda gadījumā bumbiņa tiek pārspēlēta; ja spēlētāji nevar vienoties, galīgo lēmumu pieņem sacensību galvenais tiesnesis);
 • Vienādu punktu skaita gadījumā augstāko vietu noteiks ņemot vērā rādītājus sekojošā secībā:
 • savstarpējā spēļu attiecība,
 • savstarpējā setu attiecība,
 • augstāku vietu ieņem spēlētājs ar zemāku reitingu, vērtēšanas brīdī;

•       Sacensību rezultāti tiks iekļauti Latvijas galda tenisa federācijas reitingā ar koeficientu 0.5;

6. Sacensību inventārs

 • Spēles notiek ar  40+ bumbiņu;
 • Spēlētāju rakešu gumijām jābūt no ITTF atļauto gumiju saraksta. ITTF aktuālo autorizēto gumiju sarakstu var apskatīt šeit: https://equipments.ittf.com/#/equipments/racket_coverings);

7. Dalības maksa

 • Dalība sacensībās dalībniekiem ir 10 eiro; skolēniem, pensionāriem 5 eiro;
 • Līdz 2021.gada 31.decembrim LGTF licence nav nepieciešams pagarināt;

8. Apbalvošana

 • 1. līdz 3. vietu ieguvējiem medaļa un diploms;

9. COVID-19 drošības noteikumi

 • Sacensības notiks saskaņā ar grozījumiem Ministra kabineta noteikumos Nr.360”Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”(turpmāk Noteikumi) kas stājās spēkā 2021.gada 20.augustā, ievērojot Noteikumos paredzētos drošības pasākumus un prasības kā sacensību dalībniekiem, tā organizatoriem;
 • Sacensībās var piedalīties tikai personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.
 •       Noteikumu grozījumi pilnā apjomā pieejami šeit: https://www.vestnesis.lv/op/2021/159.18

10. Protesti

 • Protesti un iebildumi rakstiskā veidā iesniedzami 10 minūšu laikā pēc sacensību beigām galvenajam tiesnesim;