2021. gada 4. augusts
Romāns, Romualda, Romualds
Sākums turn.nosaukums Pilsēta Valsts Koefic.Atbildīgais
15.08.2020 Salaspils vasaras turnīri, 2. etaps 200+ Salaspils LAT 0.50 Aleksandrs Ivanovs, t.29391347

NOLIKUMS

Salaspils vasaras turnīri

 

1. Mērķis un uzdevums.
   Popularizēt galda tenisu starp visu līmeņu spēlētājiem , iesaistīt jaunus spēlētājus.

2. Vadība.
Sacensības rīko Salaspils galda tenisa klubs un Salaspils Sporta nams.
Sacensību galvenais tiesnesis Aleksandrs Ivanovs (t.29391347) . 

3. Dalibnieki .
   Piedalīties aicināti visi , kuri vēlas pārbaudīt savu meistarību.

4 Vieta un laiks.
Sacensības notiek Salaspils Sporta namā , Salaspils , Smilšu ielā 1

8.augustā 2020.gadā,
- 15.augustā 2020.gadā,
- 22.augustā 2020.gadā .

Sacensības sākums – 11.00. Pieteikumu elektroniski sūtot uz kkaton@inbox.lv.  
Pieteikumā jānorāda  vārds , uzvārds , dzīmšanas gads , telefona numurs un grupu, kurā startē.
Ierašanās sacensību dienā vismaz 30. minūtes pirms sacensību sakuma.
Sacensību rezultāti tiks iekļauti LGTF reitingā , koeficients 0,5.

5.Sacensību kārtība.
Visi sacensību dalibnieki būs sadalīti 2. grupās :
1.grupa –reitings no 1 līdz 200.
2.grupa – reitings 201 un augstāk.
Katra grupa spēlē atsevišķi!

Sacensību kārtību nosaka galvenais tiesnesis, ņemot vērā pieteikto dalībnieku skaitu. 

Sievietes spēle kopā ar viriešiem.

Dalību maksa - 8 EUR, kluba biedriem un skolniekiem - 6 EUR.

6.Apbalvošana.
Sacensību uzvarētāji katrā grupā , ka arī labākā sieviete  tiek apbalvoti ar medaļam un naudas balvām.

Visiem spēlētājiem ir nepieciešams iegādāties licenci !  

Sacensību galvenais tiesnesis Aleksandrs Ivanovs