2021. gada 4. augusts
Romāns, Romualda, Romualds
Sākums turn.nosaukums Pilsēta Valsts Koefic.Atbildīgais
08.08.2020 Salaspils vasaras turnīri, 1. etaps Salaspils LAT 0.50 Aleksandrs Ivanovs, t.29391347

NOLIKUMS

Salaspils vasaras turnīri

 

1. Mērķis un uzdevums.
   Popularizēt galda tenisu starp visu līmeņu spēlētājiem , iesaistīt jaunus spēlētājus.

2. Vadība.
Sacensības rīko Salaspils galda tenisa klubs un Salaspils Sporta nams.
Sacensību galvenais tiesnesis Aleksandrs Ivanovs (t.29391347) . 

3. Dalibnieki .
   Piedalīties aicināti visi , kuri vēlas pārbaudīt savu meistarību.

4 Vieta un laiks.
Sacensības notiek Salaspils Sporta namā , Salaspils , Smilšu ielā 1

- 8.augustā 2020.gadā,
- 15.augustā 2020.gadā,
- 22.augustā 2020.gadā .

Sacensības sākums – 11.00. Pieteikumu elektroniski sūtot uz kkaton@inbox.lv.  
Pieteikumā jānorāda  vārds , uzvārds , dzīmšanas gads , telefona numurs un grupu, kurā startē.
Ierašanās sacensību dienā vismaz 30. minūtes pirms sacensību sakuma.
Sacensību rezultāti tiks iekļauti LGTF reitingā , koeficients 0,5.

5.Sacensību kārtība.
Visi sacensību dalibnieki būs sadalīti 2. grupās :
1.grupa –reitings no 1 līdz 200.
2.grupa – reitings 201 un augstāk.
Katra grupa spēlē atsevišķi!

Sacensību kārtību nosaka galvenais tiesnesis, ņemot vērā pieteikto dalībnieku skaitu. 

Sievietes spēle kopā ar viriešiem.

Dalību maksa - 8 EUR, kluba biedriem un skolniekiem - 6 EUR.

6.Apbalvošana.
Sacensību uzvarētāji katrā grupā , ka arī labākā sieviete  tiek apbalvoti ar medaļam un naudas balvām.

Visiem spēlētājiem ir nepieciešams iegādāties licenci !  

Sacensību galvenais tiesnesis Aleksandrs Ivanovs