2020. gada 26. septembris
Gundars, Knuts, Kurts
Sākums turn.nosaukums Pilsēta Valsts Koefic.Atbildīgais
23.02.2020 Rēzeknes pilsētas 2020.g. atklātais individuālais čempionāts galda tenisā, 1.kārta Ružina LAT 0.50 Bruno Losāns, tel. 26119393

APSTIPRINU:

Rēzeknes pilsētas domes

Sporta pārvaldes vadītājs

A.Grehovs

 

N O L I K U M S

 

Rēzeknes pilsētas 2020. gada atklātais individuālais čempionāts

galda tenisā

  1. Mērķis un uzdevumi

Noskaidrot pilsētas čempionu galda tenisā.

Veicināt šī sporta veida popularizēšanu iedzīvotāju vidū.  

  1. Vadība

Sacensības organizē Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvalde sadarbībā ar galda tenisa klubu GTK „Rēzekne”. Sacensību galvenais tiesnesis Bruno Losāns (tel:26119393).

  1. Vieta un laiks

Sacensības notiks trīs kārtās: Ι-kārta - 23.02.2020., II-kārta - 12.04.2020., III-kārta - 02.05.2020. plkst. 10:00, Tiskādu vidusskolas sporta zālē, Parka ielā 4, Ružinas c., Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā

  1. Sacensību dalībnieki

   Piedalās visi galda tenisa interesenti. Par veselības stāvokli un sacensībās izvēlēto slodzi atbildīgi paši dalībnieki. Ceļa izdevumus sedz komandējošā organizācija vai paši dalībnieki.  Sacensību dalībniekiem jābūt nomaksātām spēlētāju licences.

  1. Sacensību izcīņas kārtība

Sacensību izcīņas kārtība atkarīga no pieteikto dalībnieku skaita. Sacensību rezultāti tiks iekļauti Latvijas reitingā ar koeficentu 0,5.

  1. Apbalvošana

Katras kārtas godalgoto vietu ieguvēji tiks apbalvoti ar diplomiem, bet kopvērtējuma 1.-6. vietas ieguvēji (ieskaitē iet divi labākie rezultāti no trim) ar attiecīgās pakāpes diplomiem un kausiem. Ja diviem vai vairākiem dalībniekiem ir vienāds punktu daudzums, noteicošā ir pēdējā kārta. Sacensību organizētājs patur tiesības mainīt vai papildināt balvu fondu.

  1. Pieteikumi
             Lai vienkāršotu sacensību sagatavošanas procesu, izlozi un neaizkavētu sacensību sākumu, mutiskie pieteikumi jāpiesaka 1(vienu dienu) līdz 12:00 pirms sacensībām uz e-pastu rebirssports@inbox.lv, vai sacensību dienā līdz plkst. 9.30..
  2. Citi noteikumi

Sacensību laikā disciplīnu un kārtību nosaka sporta bāzes iekšējās kārtības noteikumi.

Organizatori nenes atbildību par jebkādiem tiešiem, netiešiem, neparedzamiem vai paredzamiem fiziskiem un materiāliem zaudējumiem sacensību dalībniekiem, kas var notikt pirms vai pēc sacensībām, kā arī to laikā.

Bērni, jaunāki par 12 gadiem, drīkst piedalīties tikai vecāku klātbūtnē vai ar vecāku apstiprinātu iesniegumu, ka uzņemas pilnu atbildību par sava bērna drošību un veselības atbilstību.

Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka piekrīt savu personas datu izmantošanai sacensību protokolos, sacensību laikā organizatoru uzņemto fotogrāfiju un videomateriālu izmantošanai sacensību publiskajos materiālos.

Sacensību organizatori apliecina, ka personu dati netiks nodoti trešajām personām un tiks izmantoti vienīgi sacensību vajadzībām.

Organizatori nav atbildīgi par to, ka dalībnieki nav iepazinušies ar nolikumu.