2020. gada 25. novembris
Kadrija, Kate, Katrīna, Trīne
Sākums turn.nosaukums Pilsēta Valsts Koefic.Atbildīgais
21.11.2020 PĀRCELTAS! Austrumlatvijas TOP 16 sacensības Ružina LAT 0.50 Bruno Losāns, tel. 26119393

N O L I K U M S

 

Austrumlatvijas TOP 16

 

Mērķis un uzdevumi

Noskaidrot Austrumlatvijas TOP 16 uzvarētāju galda tenisā.

Veicināt galda tenisa popularizēšanu iedzīvotāju vidū Austrumlatvijas reģionā un sadarbību ar citu novadu sportistiem.

 

Vadība

Sacensības organizē un vada GTK „Rēzekne” sadarbībā ar Rēzeknes BJSS un Rēzeknes pilsētas Sporta pārvaldi. Sacensību galvenais tiesnesis Bruno Losāns (tel. 26119393). Sacensību organizatori patur tiesības mainīt sacensību dalībnieku skaitu.

 

Laiks un vieta

Sacensības notiks 2020. gada. 31. oktobrī Tiskādu vidusskolas sporta zālē, Ružinā, Rēzeknes novadā. Sacensību sākums plkst.10.00.

 

Sacensību dalībnieki

Uz sacensībām tiek uzaicināti Austrumlatvijas reģiona pastāvīgie iedzīvotāji, kā arī spēlētāji, kas spēlē, vai ir reģistrējušies šī reģiona klubos. Pie sacensībām tiek pielaisti tikai 16 labākie spēlētāji pēc LGTF reitinga uz 01.10.2020. Pārējie dalībnieki, kas netiek 16 dalībnieku skaitā, kļūst par rezervistiem. Ja kāds no 16 dalībniekiem neierodas uz sacensībām, viņam dienu pirms sacensību sākuma jābrīdina sacensību galvenais tiesnesis un viņa vietu ieņem spēlētājs ar augstāko reitingu no rezervistu saraksta. Sacensību organizatori patur tiesības rezervēt vienu vietu uzaicinātam spēlētājam. Dalībnieki paši atbild par izvēlēto slodzi.

 

Sacensību izcīņas kārtība un noteikumi

Sacensību izspēļu kārtību nosaka sacensību galvenais tiesnesis sacensību dienā.

Sacensību rezultāti tiek iekļauti Latvijas reitingā. Koeficients 0,5.

 

Pieteikumi un izloze

Lai vienkāršotu sacensību sagatavošanas procesu, izlozi un neaizkavētu sacensību sākumu, pieteikumus jāiesniedz līdz 2020. gada 25. oktobrim, nosūtot uz e-pastu: . Dalības maksa 8,00 EUR. Dalībnieku izlozes kārtību nosaka sacensību galvenais tiesnesis. Dalībniekiem jābūt apmaksātām spēlētāju licencēm. Dalībnieki, kuriem nav licences, var samaksāt sacensību dienā līdz izlozes sākumam. Nenomaksāšanas gadījumā dalībnieks pie sacensībām netiek pielaists. Pieteikuma nosūtīšana uzskatāma par šī nolikuma akceptēšanu.

 

Inventārs

Sacensības notiek uz “STIGA” galdiem. Oficiālās sacensību bumbiņas Donic P40+ ITTF 3*** (seam).

 

Apbalvošana

Ar kausiem tiks apbalvoti 1. un 2.vietas ieguvēji, bet 3.vietas ieguvēji ar pārsteiguma balvām. Atkarībā no dalībnieku skaita un piesaistītajiem sponsoriem iespējamas pārsteiguma balvas.