2020. gada 25. novembris
Kadrija, Kate, Katrīna, Trīne
Sākums turn.nosaukums Pilsēta Valsts Koefic.Atbildīgais
28.11.2020 ATCELTAS! Salaspils GTK Kausa 2020/2021 sacensības galda tenisā, 2.posms Salaspils LAT 0.50 Vadims Berežkovs tel.29233960 e-pasts:

Nolikums

Salaspils GTK Kauss 2020/2021 sacensībām galda tenisā

 

 1. Mērķis un uzdevums

Popularizēt galda tenisu Salaspilī, organizēt kvalitatīvas augsta līmeņa sacensības, piesaistot spēlētājus ne tikai no Latvijas, bet arī ārzemēm.

 1. Vadība

Salaspils GTK Kausa 2020/2021 sacensības galda tenisā organizē Salaspils galda tenisa klubs. Sacensību galvenie tiesneši Jānis Lesničenoks (t. 27338886) un Vadims Berežkovs (t.  29233960).

 1. Laiks un vieta

Salaspils GTK Kausa 2020/2021 izcīņa norisināsies 4 posmos, Salaspils Sporta Namā, Smilšu ielā 1, Salaspilī.

1. posms – 19.09.2020

2. posms – 28.11.2020

3. posms – 30.01.2021

4. posms – 10.04.2021

Sacensību sākums 11:00.

 1. Pieteikšanās un dalības maksa.

Sacensībām pieteikties var līdz katra posma konkrētās nedēļas piektdienai, 20:00, elektronisko pieteikumu sūtot uz  . Pieteikumā jānorāda vārds, uzvārds, dzimšanas diena, mēnesis un gads un kontakta telefona numurs.

Piesakoties elektroniski līdz konkrētās nedēļas piektdienai, 20:00, dalības maksa ir:

 • Salaspils GTK biedriem – 5 EUR.
 • Dalībniekiem, kas ir 16 gadus veci un jaunākiem – 5 EUR.
 • Dalībniekiem, kas ir 60 gadus veci un vecākiem – 5 EUR.
 • Pārējiem – 8 EUR.

Piesakoties sacensību dienā līdz plkst. 10:30, dalības maksa visiem dalībniekiem ir 10 EUR.

Sacensību dienā pēc 10:30 pieteikumi vairs netiks pieņemti!

Kavējuma gadījumā ir jābrīdina galvenie tiesneši, zvanot uz jebkuru dotajā nolikuma 2.punktā norādītajiem tālruņa numuriem. Šādā gadījumā dalībnieks pie galda uz pirmo spēli tiks izsaukti ne agrāk kā plkst.11:15, bet ne vēlāk kā pēdējā spēle pirmajā spēļu kārtā.

Laicīgi neierodoties tiks piešķirts tehniskais zaudējums 1. spēlē (sacensības gan varēs turpināt).

 1. Dalībnieki

Sacensībās var piedalīties jebkurš galda tenisa interesents. Sievietes un vīrieši sacentīsies kopā.

 1. Izspēles kārtība

Sacensību izspēles kārtība ir atkarīga no sacensību dalībnieku skaita:

 • Līdz 64 dalībniekiem (ieskaitot): apakšgrupas, pēc kurām vienmīnusa sistēma.
 • 65+: sacensības tiek izspēlētas pēc divmīnusa sistēmas.

Sacensību izloze tiek veikta pēc jaunākā pieejamā Latvijas reitinga. Ārzemnieki un sievietes tiek ielozēti pēc galvenā tiesneša profesionālā viedokļa.

 1. Noteikumi

Sacensības notiek pēc starptautiskajiem galda tenisa sacensību noteikumiem, līdz 3 uzvarētiem setiem. Ja 3 vai vairāk spēlētājiem apakšgrupā ir vienāds punktu skaits, kā arī setu attiecība, tad tiek skaitīta mazo punktu attiecība, bet, ja arī tajā ir līdzsvars, tad augstāku vietu ieņem spēlētājs ar zemāku reitingu. Sacensībās var spēlēt ar jebkuru 40+ *** bumbiņu, bet, ja viens no diviem spēlētājiem piedāvā spēlēt ar DHS D40+ 3*** ITTF World Tour T.T. bumbiņu, tad spēle jāspēlē ar to.

Sacensību laikā ir jāievēro Salaspils GTK un Salaspils Sporta Nama iekšējās kārtības noteikumi. Par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu sacensību dalībnieki var tikt brīdināti, kā arī nepielaisti turpmākajām sacensībām. Pirms sacensībām sacensību dalībniekiem ir jāparakstās, par to, ka iepazinušies un ievēros iekšējās kārtības noteikumus.

 1. Kopvērtējums

Kopvērtējumā tiks ņemti vērā 3 no 4 posmu rezultātiem.

Katra posma uzvarētājs kopvērtējumā tiks pie 100 punktiem, 2. vieta pie 95 punktiem, 3. vieta pie 92 punktiem, 4. vieta pie 90 punktiem, un katra nākošā vieta par vienu punktu mazāk, nekā iepriekšējā. Ja pēc 4. posma noslēgšanās kopvērtējumā cīņā par 1. vietu, labākās sievietes vai labākā veterāna 50+ vecuma grupā balvu vairākiem dalībniekiem būs vienāds punktu skaits, tad augstāku vietu ieņems dalībnieks ar augstāko ieņemto vietu 4. posmā.

 1. Apbalvošana

Salaspils GTK kausa katra posma pirmās 3 vietas, labākā sieviete, labākais veterāns 50+ vecuma grupā, kā arī labākaie 200+(no 201. reitinga vietas un uz leju) 400+(no 401. reitinga vietas un uz leju) reitinga grupās tiek apbalvoti ar naudas balvām un medaļām.

1. vieta – 50 EUR

2. vieta – 30 EUR

3. vieta – 20 EUR

Labākā sieviete – 15 EUR

Labākais veterāns 50+ vecuma grupā – 15 EUR

Labākie 200+ un 400+ reitinga grupās – 10 EUR.

Salaspils GTK kausa kopvērtējumā 1. vieta tiek apbalvota ar kausu un naudas balvu 100 EUR , kā arī labākā sieviete un labākais veterāns 50+ vecuma grupā ar kausu un naudas balvu 50 EUR

Sacensību rezultāti tiks iekļauti LGTF (Latvijas Galda Tenisa Federācija) reitingā.

 1. Personas datu aizsardzība

Salaspils GTK apstrādā iegūtas fizisko personu datus atbilstoši Eiropas parlamenta un padomes regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK nosacījumiem, ievērojot citus saistītus Latvijas Republikas un Eiropas savienības normatīvos aktus.

“Salaspils GTK Kauss 2020/2021” ietvaros personas datu apstrādes pārzinis ir Salaspils  galda tenisa klubs, vienotās reģistrācijas Nr. 40008214636, juridiskā adrese: Salaspils nov., Salaspils, Enerģētiķu iela 2-79, LV-2121. Salaspils GTK kontaktinformācija:   .

“Salaspils GTK Kauss 2020/2021” ietvaros Salaspils GTK apstrādā personas datus dotajā nolikuma 1.punktā izklāstītiem nolūkiem, pamatojoties uz datu subjekta (sacensību dalībnieka) piekrišanu savu personas datu apstrādei. Personas dati tiek iegūti no pašām personām-sacensību dalībniekiem, kuri jebkurā brīdī var atsaukt savu piekrišanu, bet atsaukums neattieksies uz datu apstrādi, kas veikta pirms atsaukuma iesniegšanas. Atsaukums rakstāms brīvā formā un iesniedzams elektroniski uz   vai personīgi galvenajiem tiesnešiem. Datus par personas vietu Latvijas galda tenisa reitingā Salaspils GTK iegūst no Latvijas Galda Tenisa Federācijas mājas lapā publiski pieejamas informācijas.

Piekļuve “Salaspils GTK Kauss 2020/2021” ietvaros iegūto personas datu apstrādei ir tikai  sacensību galvenajiem tiesnešiem un Salaspils GTK pilnvarotām personām.

Salaspils GTK var nodot “Salaspils GTK Kauss 2020/2021” ietvaros iegūtos personas datus Latvijas Galda Tenisa Federācijai iekļaušanai Latvijas reitingā. Salaspils GTK nenodod personas datus ārpus Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomiskās Zonas vai starptautiskajām organizācijām.

Salaspils GTK “Salaspils GTK Kauss 2020/2021” ietvaros vāc un apstrādā sekojošus personas datus: sacensību dalībnieka vārds, uzvārds, dzimšanas datums, mēnesis un gads, telefona numurs, foto un video ierakstā fiksētais personas tēls.

Salaspils GTK glabā “Salaspils GTK Kauss 2020/2021” ietvaros iegūtos datus divus mēnešus no to ievākšanas dienas, pēc tam tos iznīcinot.

Sacensību dalībniekiem ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai par iespējams nelikumīgi veiktu personas datu apstrādi.

 

Visiem spēlētājiem ir nepieciešams iegādāties licenci. Ja licence nav iegādāta līdz sacensību dienai, tad par licenci var samaksāt sacensību galvenajiem tiesnešiem sacensību dienā. Licences cena 10 EUR!