2020. gada 9. augusts
Genoveva, Madara
Sākums turn.nosaukums Pilsēta Valsts Koefic.Atbildīgais
17.08.2019 Preiļu novada atklātais individuālais čempionāts galda tenisā 2019, I kārta Preiļi LAT 0.50 29473481 – V.Limans

NOLIKUMS

Preiļu novada atklātajam individuālajam čempionātam galda tenisā.

 

1.Mērķis un uzdevumi.

1. Popularizēt galda tenisu. Dot iespēju Preiļu novada galda tenisistiem sacensties
ar citu Latvijas novadu, pilsētu un ārvalstu sportistiem.

2. Vieta un laiks.

Sacensības notiks 3 kārtās: 2019.gada 17.augustā, 21.septembrī un 28. septembrī
Preiļu novada BJSS zālē – Aglonas ielā-24.
Sacensību sākums plkst. 10.00.

3. Sacensību vadība.

Sacensības organizē Preiļu BJSS sadarbībā ar novada domi. Sacensību galvenais
tiesnesis – Voldemārs Limans

4. Dalībnieki.

Sacensībās tiek aicināti piedalīties Latvijas pilsētu, novadu, kā arī Lietuvas un Igaunijas
sportisti.
Dalībnieki paši ir atbildīgi par izvēlēto slodzi un veselības stāvokli. Piesakoties sacensībām
dalībnieki apliecina, ka neiebilst savu personu datu izmantošanai sacensību protokolos,
sacensību laikā organizatoru uzņemto fotogrāfiju un videomateriālu izmantošanai sacensību
publiskajos materiālos.

5.Sacensību inventārs.

Sacensībās priekšroka tiks dota Nittaku premium 3*** bumbiņām. Spēlētājiem atsevišķi
vienojoties var spēlēt arī ar citu 40+ bumbiņu.

6. Sacensību izcīņas kārtība.

Visi dalībnieki, saskaņā ar reitinga tabulu pēc stāvokļa uz 2019.gada 1.augustu tiks
sadalīti apakšgrupās, atkarībā no ieradušos dalībnieku skaita. Tālāko sacensību kārtību noteiks
galvenais tiesnesis. Visas spēles notiks līdz 3 setu uzvarai.
Galīgo vietu sadalījumu čempionātā noteiks pēc mazākās vietu summas divās kārtās
(ja tā būs vienāda, tad augstāku vietu iegūs tas sportists, kuram būs labāks rezultāts pēdējā
kārtā – 28. septembrī). Katram dalībniekam izcīnītā vieta pēdējā kārtā tiks samazināta par 1
punktu.
Sacensību rezultāti tiks iekļauti LGTF reitinga sarakstā.

7. Finansiālie noteikumi.

Kausus pirmo triju vietu ieguvējiem visās nominācijās nodrošina Preiļu Bērnu un jauniešu
sporta skola, prēmēšanas izmaksas – SIA „Preiļu celtnieks”.
Ceļa izdevumus sedz komandējošā organizācija vai paši dalībnieki.

8.Apbalvošana.

Kopvērtējumā pirmo triju vietu ieguvēji, kā arī trīs labākie veterāni pa vecuma grupām
40 gadi+,50 gadi+, 60gadi+ un pirmās trīs vietas – sievietēm, tiks apbalvoti ar kausiem.. Katrā
sacensību kārtā apbalvos ar naudas prēmijām: 1.vieta - no 30 līdz 40 EUR,2.vieta- no 20 līdz
30 EUR, 3.vieta- no 15 līdz 20 EUR,. Apbalvos arī pa vienam veterānam 40 g. +; 65 g.+ un
labāko sievieti.

9. Pieteikumi.

Obligāta pieteikšanās pirms sacensībām.
Mob.tālr. – 29473481 – V.Limans;