2020. gada 11. augusts
Liega, Olga, Zigita, Zita
Sākums turn.nosaukums Pilsēta Valsts Koefic.Atbildīgais
20.07.2019 Salaspils vasaras turnīrs galda tenisā 2019, 2. kārta 200+ Salaspils LAT 0.50 Aleksandrs Ivanovs, t.29391347

N O L I K U M S
 

2019.gadā Salaspils vasaras turnīri galda tenisā.1. Mērķis un uzdevums.

   
Popularizēt galda tenisu starp visu līmeņu spēlētājiem , iesaistīt jaunus spēlētājus .

2. Organizācija.
   
   
Sacensības  rīko Salaspils galda tenisa klubs un Salaspils Sporta nams .

3. Dalibnieki .
  
   
Piedalīties aicināti visi , kuri vēlas pārbaudīt savu meistarību .

4.Vieta, laiks un izcīņas kārtība .
   
Sacensības notiek Salaspils Sporta namā , Salaspils , Smilšu ielā 1
      06. jūlijā 2019.gadā ,
      20. jūlijā 2019 gadā ,
      27. jūlijā 2019. gadā .

   Sacensību rezultāti tiks iekļauti LGTF reitingā , koeficients 0,5 .
Sacensības notiks 2 meistarības  grupās :
1. grupa - piedalās dalībnieki  ar reitinga vietu  200+ un bez reitinga .
   1. grupas sacensību sākums plkst.10.00 .  Dalībnieku reģistrēšanās no plkst.   
    9.00 līdz 9.30 .
2.grupa - piedalās dalībnieki ar reitinga vietu 1+. 
    2. grupas sacensību sākums plkst.13.00 .  Dalībnieku reģistrēšanās no plkst.   
    12.00 līdz 12.30 .
Pieteikties drīkst  arī elektroniski (    )
5. Sacensību kārtība .
 
Priekšsacīkstes notiks apakšgrupās . Finālsacensības un spēļu par vietām sistēmu     
 noteiks galvenais tiesnesis, atkarībā no dalībnieku skaita .
Sievietes spēle kopā ar vīriešiem .
   Dalību maksa – 7 EUR .
   Kluba  biedriem un skolniekiem  - 5 EUR .

6. Apbalvošana .

   
Sacensību uzvarētāji tiek apbalvoti ar medaļām un naudas balvām .
         1.vieta  - 20, -EUR ,
         2.vieta  - 15, -EUR ,
         3.vieta  - 10,- EUR ,
       

7. Sacensību vadība .

   
Sacensību galvenais tiesnesis  Aleksandrs Ivanovs . Tālr. 29391347 .