2020. gada 4. augusts
Romāns, Romualda, Romualds
Sākums turn.nosaukums Pilsēta Valsts Koefic.Atbildīgais
22.06.2019 Salaspils GTK Līgo kauss 2019 OPEN sievietēm Salaspils LAT 0.50

Nolikums

Salaspils GTK Līgo Kauss 2019 galda tenisā

 

 1. Mērķis un uzdevums

Popularizēt galda tenisu Salaspilī, organizēt kvalitatīvas augsta līmeņa sacensības, piesaistot spēlētājus ne tikai no Latvijas, bet arī ārzemēm.

 1. Vadība

Salaspils GTK Līgo Kausa 2019 sacensības galda tenisā organizē Salaspils galda tenisa klubs. Sacensību galvenie tiesneši Jānis Lesničenoks (t. 28349723) un Vadims Berežkovs (t.  29233960).

 1. Laiks un vieta

Sacensības norisināsies no 2019. gada 21. līdz 23. jūnijam, Salaspils Sporta Namā, Smilšu ielā 1, Salaspilī.

21. jūnijā jaunieši:

 • 2007. un jaunāki – sacensību sākums 11:00.
 • 2004.-2006. gadi – sacensību sākums 13:00.
 • 2001.-2003. gadi – sacensību sākums 16:00.

22. jūnijā Open grupa – sacensību sākums 11:00.

23. jūnijā veterāni 40-49, 50-59, 60-69, 70+ - sacensību sākums 10:00.

Ierašanās sacensību dienā vismaz 30 minūtes pirms sacensību sākuma.

 1. Pieteikšanās un dalības maksa.

Sacensībām pieteikties var līdz 2019.gada 20. jūnija plkst. 23:59 (ja vēlaties arī pusdienas, tad pieteikums jānosūta līdz 12. jūnija plkst.23:59, jo porciju skaits jāpiesaka vismaz nedēļu iepriekš! Pēc 12. jūnija pusdienu pieteikumi vairs netiks pieņemti!), sūtot elektronisko pieteikumu uz . PĒC PIETEIKUMU IESNIEGŠANAS TERMIŅA BEIGĀM PIETEIKUMI VAIRS NETIKS PIEŅEMTI!!!

Pieteikuma formāts:

Vārds, uzvārds

 

Dzimšanas gads

 

Kontakttālrunis

 

Pusdienas (Jā/Nē):

Zupa (1,50 EUR)

 

Otrais (4,50 EUR)

 

Jauniešiem:

2007 un jaunāki

2004-2006

2001-2003

Atzīmēt ar X, kurā grupā piedalīsies

 

 

 

Jauniešiem pieteikumā jānorāda arī, kurās vecuma grupās spēlēs.

 

Dalības maksa:

 • Jauniešiem (jauniešu grupās) – 7 EUR.
 • Salaspils GTK biedriem Open un veterānu grupā 40-49– 10 EUR.
 • Salaspils GTK biedriem veterānu grupās 50-59, 60-69 un 70+ - 5 EUR.
 • Pārējiem Open un veterānu grupā 40+ – 15 EUR.
 • Pārējiem veterānu grupās 50-59, 60-69 un 70+ - 10 EUR.

 

 1. Dalībnieki
 • Jauniešu sacensībās spēlētāji var piedalīties arī ne tikai savā vecuma grupā, bet arī vecākās grupās.
 • Open grupā, ja pieteiksies vismaz 8 sievietes, tad sievietes un vīrieši spēlēs atsevišķi.
 • Veterānu grupās, katrs var spēlēt TIKAI savā vecuma grupā.
 1. Izspēles kārtība

Sacensību izspēles kārtība ir atkarīga no sacensību dalībnieku skaita, un tā tiks noteikta sacensību dienā pēc dalībnieku reģistrācijas beigām (30 minūtes pirms sacensību sākuma):

 • Līdz 64 dalībniekiem (ieskaitot): apakšgrupas, pēc kurām vienmīnusa sistēma.
 • 65+: sacensības tiek izspēlētas pēc divmīnusa sistēmas.

Sacensību izloze tiek veikta pēc jaunākā pieejamā Latvijas reitinga. Ārzemnieki un sievietes (ja spēlēs kopā ar vīriešiem) tiks ielozēti pēc sacensību galvenā tiesneša profesionālā viedokļa.

 1. Noteikumi

Sacensības notiek pēc starptautiskajiem galda tenisa sacensību noteikumiem, līdz 3 vai 4 uzvarētiem setiem (sacensību pusfināli un fināls Open grupā tiek spēlēti līdz 4 uzvarētiem setiem). Ja 3 vai vairāk spēlētājiem apakšgrupā ir vienāds punktu skaits, kā arī setu attiecība, tad augstāku vietu ieņem spēlētājs ar zemāku reitingu. Sacensībās var spēlēt ar jebkuru 40+ *** bumbiņu, bet, ja viens no diviem spēlētājiem piedāvā spēlēt ar Nittaku *** 40+ bumbiņu, tad spēle jāspēlē ar to.

 

Sacensību laikā ir jāievēro Salaspils GTK un Salaspils Sporta Nama iekšējās kārtības noteikumi. Par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu sacensību dalībnieki var tikt brīdināti, kā arī nepielaisti turpmākajām sacensībām.

 

 1. Apbalvošana

Katras grupas uzvarētājs tiks apbalvots ar kausu, medaļu un naudas balvu, katras grupas otrā un trešā vieta tiks apbalvoti ar medaļu un naudas balvu.

Open grupas labākais 150+ un 300+ reitinga vietas spēlētājs tiks apbalvots ar medaļu un naudas balvu.

Sacensību rezultāti tiks iekļauti LGTF (Latvijas Galda Tenisa Federācija) reitingā.

 1. Personas datu aizsardzība

Salaspils GTK apstrādā iegūtas fizisko personu datus atbilstoši Eiropas parlamenta un padomes regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK nosacījumiem, ievērojot citus saistītus Latvijas Republikas un Eiropas savienības normatīvos aktus.

“Salaspils GTK Līgo Kauss 2019” ietvaros personas datu apstrādes pārzinis ir Salaspils  galda tenisa klubs, vienotās reģistrācijas Nr. 40008214636, juridiskā adrese: Salaspils nov., Salaspils, Enerģētiķu iela 2-79, LV-2121. Salaspils GTK kontaktinformācija:  .

“Salaspils GTK Līgo Kauss 2019” ietvaros Salaspils GTK apstrādā personas datus dotajā nolikuma 1.punktā izklāstītiem nolūkiem, pamatojoties uz datu subjekta (sacensību dalībnieka) piekrišanu savu personas datu apstrādei. Personas dati tiek iegūti no pašām personām-sacensību dalībniekiem, kuri jebkurā brīdī var atsaukt savu piekrišanu, bet atsaukums neattieksies uz datu apstrādi, kas veikta pirms atsaukuma iesniegšanas. Atsaukums rakstāms brīvā formā un iesniedzams elektroniski uz vai personīgi galvenajiem tiesnešiem. Datus par personas vietu Latvijas galda tenisa reitingā Salaspils GTK iegūst no Latvijas Galda Tenisa Federācijas mājas lapā  publiski pieejamas informācijas.

Piekļuve “Salaspils GTK Līgo Kauss 2019” ietvaros iegūto personas datu apstrādei ir tikai  sacensību galvenajiem tiesnešiem un Salaspils GTK pilnvarotām personām.

Salaspils GTK var nodot “Salaspils GTK Līgo Kauss 2019” ietvaros iegūtos personas datus Latvijas Galda Tenisa Federācijai iekļaušanai Latvijas reitingā. Salaspils GTK nenodod personas datus ārpus Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomiskās Zonas vai starptautiskajām organizācijām.

Salaspils GTK “Salaspils GTK Līgo Kauss 2019” ietvaros vāc un apstrādā sekojošus personas datus: sacensību dalībnieka vārds, uzvārds, dzimšanas datums, mēnesis un gads, telefona numurs, foto un video ierakstā fiksētais personas tēls.

Salaspils GTK glabā “Salaspils GTK Līgo Kauss 2019” ietvaros iegūtos datus divus mēnešus no to ievākšanas dienas, pēc tam tos iznīcinot.

Sacensību dalībniekiem ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai par iespējams nelikumīgi veiktu personas datu apstrādi.

 

 

Visiem spēlētājiem ir nepieciešams aizpildīt un nodot galveniem tiesnešiem pirms sacensību sākuma parakstītu “Piekrišanu personas datu apstrādei” un iegādāties licenci. Ja licence nav iegādāta līdz sacensību dienai, tad par licenci var samaksāt sacensību galvenajiem tiesnešiem sacensību dienā. Licences cena 10 EUR!