2019. gada 17. jūlijs
Aleksejs, Aleksis
Sākums turn.nosaukums Pilsēta Valsts Koefic.Atbildīgais
13.04.2019 43. Jēkabpils atklātais Lieldienu turnīrs galda tenisā Jēkabpils LAT 0.50 Baiba Grasa, t.26321112

APSTIPRINU

Jēkabpils sporta centra

direktora vietniece

A.Jakubovska

 

2019.gada 21.martā

NOLIKUMS

 

Jēkabpils 43.atklātajam Lieldienu turnīram

galda tenisā

 

Mērķis un uzdevumi.

  1. Popularizēt galda tenisu iedzīvotāju vidū.
  2. Veicināt spēlētāju meistarības izaugsmi.
  3. Noskaidrot labākos spēlētājus (-as).

 

Laiks un vieta. Turnīrs notiek 2019.gada 13.aprīlī, plkst. 10:00 Jēkabpils sporta namā, Brīvības ielā 2j.

 

Dalībnieki. Turnīrā piedalās Jēkabpils pilsētas, Latvijas un citu valstu galda tenisisti un tenisistes bez vecuma ierobežojuma.

Sacensību dalībniekiem vīriešu un sieviešu grupās ir jābūt samaksātai aktuālās sezonas LGTF licencei un vīriešu un sieviešu turnīra rezultāti tiks iekļauti Latvijas Galda tenisa federācijas reitingā ar koeficientu 0,5.

Par veselības stāvokli atbild pats dalībnieks.

Par bērnu veselības stāvokli atbild viņu vecāki vai personas, kas viņus pavada.

Reģistrējoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst savu personu datu izmantošanai sacensību protokolos, sacensību laikā organizatoru uzņemto fotogrāfiju un videomateriālu izmantošanai sacensību publiskajos materiālos.

 

Vadība. Turnīru organizē Jēkabpils sporta centrs sadarbībā ar (reģ.Nr.90000024205) sadarbībā ar Latvijas Galda tenisa federāciju (reģ.Nr.40008023618) un SK ,,Jēkabpils Lūši” (reģ.Nr.40008213503).

Sacensības vada Jēkabpils sporta centra apstiprināta tiesnešu kolēģija.

Atbildīgais par čempionāta norisi sacensību direktors Māris Jaudzems (mob.t.26391609).

 

Izcīņas kārtība. Turnīrs ir individuāls. Spēles risinās līdz 3 setu uzvarai atbilstoši Starptautiskās galda tenisa federācijas noteikumiem.

Par uzvaru dalībnieks saņem- 2 punktus;

Par zaudējumu- 1 punktu;

Par zaudējumu nespēlētā vai nepabeigtā spēlē- 0 punktu.

Izcīņas kārtību nosaka galvenais tiesnesis atkarībā no dalībnieku skaita.

 

Vērtēšana. Vietu sadalījumu nosaka pēc izcīnīto punktu skaita. Ja 2 vai vairākiem dalībniekiem punktu summa ir vienāda, tad vietas sadala pēc:

1) savstarpējās spēles rezultāta;

2) uzvarēto un zaudēto setu attiecības savstarpējās spēlēs;

3) uzvarēto un zaudēto setu attiecības visās spēlēs.

Rezultātus izvērtē sekojošās grupās:

  • vīrieši, sievietes - 2002.-1960.g.dz.;
  • veterāni, veterānes - 1959.g.dzim. un agrāk;
  • zēni, meitenes - 2003.g.dzim. un vēlāk.

 

Apbalvošana. 1.-3.vietu ieguvējus visās grupās apbalvo ar kausiem un diplomiem.

 

Inventārs. Sacensību organizatori nenodrošina sacensības ar galda tenisa bumbām, strīdu gadījumā prioritāti nosaka lozējot.

 

Pieteikumi. Dalība turnīrā obligāti jāpiesaka ne vēlāk kā līdz 10.04.2019. plkst. 24:00, pietikumu sūtot uz e-pastu , norādot vārdu, uzvārdu, dzimšanas datus un pārstāvēto klubu (ja tāds ir).

 

Finansēšana. Ar apbalvošanu un čempionāta rezultātu apkopošanas programmas izmaksām saistītos izdevumus sedz Jēkabpils sporta centrs. Tiesnešu darba apmaksu no dalības maksu fonda sedz SK ,,Jēkabpils Lūši”.

Dalības maksa EUR 3.00, Jēkabpils pilsētas sportistiem bez maksas. Piesakoties sacensību dienā dalības maksa EUR 10.00.

Ceļa izdevumus sedz komandējošā organizācija vai paši dalībnieki.

 

Sacensību organizatori apliecina, ka personu dati netiks nodoti trešajām personām un tiks izmantoti vienīgi sacensību vajadzībām.

Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Jēkabpils pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000024205, adrese Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201, tālrunis 65236777, elektroniskā pasta adrese pasts@jekabpils.lv