2019. gada 23. septembris
Vanda, Veneranda, Venija
Sākums turn.nosaukums Pilsēta Valsts Koefic.Atbildīgais
10.02.2019 Rēzeknes novada 2019.g. atklātais individuālais čempionāts galda tenisā (Norises vieta: Ružina) Rēzekne LAT 0.50 Bruno Losāns, tel. 26119393

Rēzeknes novada 2019.gada

atklātais individuālais čempionāts galda tenisā

NOLIKUMS
 

 

Mērķis un uzdevumi

Noskaidrot Rēzeknes novada čempionāta uzvarētājus galda tenisā.

Veicināt galda tenisa popularizēšanu iedzīvotāju vidū Rēzeknes novadā un sadarboties ar citu novadu sportistiem. 

 

Vadība

Sacensības organizē novada pašvaldība (Rēzeknes novada sporta speciālists I.Derjagins tel.26531922) sadarbībā ar Rēzeknes nov. BJSS. Sacensību galvenais tiesnesis Bruno Losāns tel.26119393.

 

Laiks un vieta

Sacensības notiks 2019.gada 10.februārī plkst.10.00 Tiskādu vidusskolas sporta zālē, Parka ielā 4, Ružinas c., Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā.

 

Sacensību dalībnieki

Sacensībās piedalīties tiek aicināti visi galda tenisa interesenti. Katrs sacensību dalībnieks, piesakoties sacensībām, personīgi uzņemas pilnu atbildību par savu veselību. Jābūt samaksātām spēlētāju licencēm, pretējā gadījumā dalībnieks pie sacensībām netiks pielaists.           Licenci var apmaksāt sacensību vietā.

Sacensību izcīņas kārtība un noteikumi

Sacensību kārtību noteiks galvenais tiesnesis sacensību dienā, vadoties pēc pieteikto dalībnieku skaita.

Sacensību rezultāti tiks iekļauti Latvijas reitingā 0,5.

 

Apbalvošana

   Čempionāta 1.-3.vietas ieguvēji sieviešu un vīriešu grupā tiks apbalvoti ar diplomiem un kausiem, tāpat arī tiks apbalvoti labākie novada tenisisti.

 

Pieteikumi un izloze

Dalībnieku pieteikšanās līdz 2019.gada 10.februārim plkst.9.30. sacensību vietā vai iepriekš- atsūtot uz e-pastu: . Ar tekstu- galda tenisa turnīram.

 

Citi noteikumi

Sacensību laikā disciplīnu un kārtību nosaka sporta bāzes iekšējās kārtības noteikumi.

Organizatori nenes atbildību par jebkādiem tiešiem, netiešiem, neparedzamiem vai paredzamiem fiziskiem un materiāliem zaudējumiem sacensību dalībniekiem, kas var notikt pirms vai pēc sacensībām, kā arī to laikā.

Sacensību laikā tiks veikta fotografēšana/filmēšana un dalībnieks ar savu dalību sacensībās apliecina, ka neiebilst fotogrāfiju/video uzņemšanai.

Pasākuma laikā katrs apmeklētājs drīkst veikt fotografēšanu/filmēšanu personiskām vajadzībām.

Ja Jūs vēlaties publiskot šo informāciju, lūdzu, pārliecinieties, ka pārējās publicējamā bildē/video redzamās personas ir piekritušas savu personas datu apstrādei.