2019. gada 23. septembris
Vanda, Veneranda, Venija
Sākums turn.nosaukums Pilsēta Valsts Koefic.Atbildīgais
17.02.2019 Bauskas novada sporta centra „Mēmele” 2018.-2019.g.atklātā balvu izcīņa galda tenisā pieaugušiem 4 Bauska LAT 0.50 Modris Indriksons mob.t. 29377188

Apstiprinu:

                                              S/c “Mēmele” direktore

L.Rimševica

                                                                              2018.gada 20.septembrī

 

Bauskas novada sporta centra „Mēmele” 2018.-2019.gada atklātā balvu izcīņa galda tenisā.

 

NOLIKUMS

Mērķis.Uzdevums.

 • Popularizēt galda tenisu Bauskas novada iedzīvotāju vidū.
 • Veicināt novada galda tenisa spēlētāju meistarības pilnveidošanu.
 • Noskaidrot labākos novada galda tenisa spēlētājus dažādās meistarības grupās.
 • Dažādot iedzīvotāju aktīvās atpūtas iespējas.

 

Laiks. Vieta.

 • SC “Mēmele” 2018.-2019.gada balvu izcīņas sacensības galda tenisā notiks Uzvaras vidusskolas sporta zālē, Skolas ielā 3, Bauskas novada Gailīšu pagastā.

​I kārta  

 • 3.novembrī plkst. 10 00 jauniešiem reit.koef.0.0
 • 4.novembrī plkst. 10.00 pieaugušajiem reit.koef.0.5

II kārta  

 • 15.decembrī plkst. 10 00 jauniešiem reitkoef.0.0
 • 16.decembrī plkst. 10.00 pieaugušajiem reit.koef.0.5

III kārta

 • 19.janvārī plkst. 10.00 jauniešiem reit.koef.0.0
 •  20.janvārī plkst. 10.00 pieaugušajiem reit.koef.0.5

IV kārta

 • 16.februārī plkst. 10.00 jauniešiem reit.koef.0.0
 • 17.februārī plkst. 10.00 pieaugušajiem reit.koef.0.5

 

Vadība.

 • Sacensības organizē un vada Bauskas novada sporta centrs „Mēmele”, sadarbībā ar galda tenisa speciālistiem.
 • Sacensību galvenais tiesnesis Modris Indriksons mob.t. 29377188

 

Dalībnieki.

 • Sacensībās piedalās Bauskas novada galda tenisa spēlētāji un viesspēlētāji (sportisti, kuri nav deklarēti Bauskas novadā)
 • Sacensību dalībnieki tiks sadalīti līgās vadoties pēc iepriekšējā sezonā uzrādītajiem rezultātiem /sīkāka informācija pie sacensību galvenā tiesneša/
 • II līgā piedalās 2003.gadā dzimušie un jaunāki un pēc reitinga meitenes 80+ un zēni 400+.

 

Izcīņas kārtība.

 • Sacensības notiks 4 kārtās.
 • Kopvērtējumā tiks vērtēti 3 kārtās uzrādītie, labākie, rezultāti.
 • Izcīņas kārtību nosaka galvenais tiesnesis vadoties pēc pieteikto dalībnieku skaita.
 • Zēni un meitenes sacentīsies vienā grupā, bet vērtēti tiks atsevišķi.

 

Apbalvošana.

 • Katras kārtas 1.vietu ieguvējus visās līgās apbalvo ar medaļām un piemiņas balvām.
 • 2.-3.vietu ieguvēji saņem medaļas un saldumu balvas.
 • Kopvērtējumā 1.-3.vietu ieguvēji saņems Bauskas novada sporta centra „Mēmele” balvas.

Finanses.

 • Izdevumus, kas saistīti ar sacensību organizēšanu sedz Bauskas novada sporta centrs „Mēmele”.
 • Dalības maksa viessportistiem – II līgā katrā kārtā Eur 3,00 ( trīs euro), Augstākās līgas spēlētājiem – Eur 5,00 (pieci euro) jāiemaksā Bauskas novada sporta centra „Mēmele” kontā:

Sporta centrs „Mēmele”

Uzvaras iela 10A

Reģ. Nr. LV 90000033814

SEB Bauskas nod. kods UNLALV2X

Konts LV98UNLA0050019344476

 • Dalībniekiem pirms sacensībām jāuzrāda maksājuma uzdevums.
 • Izdevumus, kas saistīti ar sportistu dalības nodrošināšanu sacensībās sedz komandējošā organizācija, vai paši sportisti.

 

Pieteikumi.

 • Dalībnieku pieteikumi jāiesniedz sacensību dienā galvenajam tiesnesim – līdz plkst. 9 45
 • Dalībnieki atbild par savas veselības atbilstību sacensību slodzei!

 

Visus, ar sacensību norisi saistītos jautājumus, kas nav atrunāti šajā Nolikumā, dalībnieki risina vienojoties.