2020. gada 1. oktobris
Lāsma, Zanda, Zandis
Sākums turn.nosaukums Pilsēta Valsts Koefic.Atbildīgais
17.11.2019 Rēzeknes pilsētas 2019.g. individuālais atklātais čempionāts galda tenisā, 6.kārta Ružina LAT 0.50 Bruno Losāns, t.26119393

APSTIPRINU:

                                                                                                Rēzeknes pilsētas domes

                                                                                                Sporta pārvaldes

                                                                                                vadītājs

                                                                                                                         

N O L I K U M S

 

Rēzeknes pilsētas 2019. gada individuālais atklātais čempionāts

galda tenisā

 

  1. Mērķis un uzdevumi

   Noskaidrot pilsētas čempionu galda tenisā.

Veicināt šī sporta veida popularizēšanu iedzīvotāju vidū.  

 

  1. Vadība

   Sacensības organizē Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvalde sadarbībā ar galda tenisa klubu „Rebirs sports”. Sacensību galvenais tiesnesis Bruno Losāns(tel:26119393).

 

  1. Vieta un laiks

   Sacensības notiks sešās kārtās: Ι-kārta _ 24.02.2019., II-kārta _ 31.03.2019., III-kārta _ 22.04.2017. plkst. 10.00, Tiskādu vidusskolas sporta zālē, Parka ielā 4, Ružinas c., Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā. Pārējo triju kārtu sacensības notiks rudenī:

4.kārta notiks: 05.10.2019
5.kārta notiks: 27.10.2019
6.kārta notiks: 17.11.2019

 

  1. Sacensību dalībnieki

   Piedalās visi galda tenisa interesenti. Par veselības stāvokli un sacensībās izvēlēto slodzi atbildīgi paši dalībnieki. Ceļa izdevumus sedz komandējošā organizācija vai paši dalībnieki.  Sacensību dalībniekiem jābūt nomaksātām spēlētāju licences.

 

  1. Sacensību izcīņas kārtība

   Sacensību izcīņas kārtība atkarīga no pieteikto dalībnieku skaita. Sacensību rezultāti tiks iekļauti Latvijas reitingā ar koeficentu 0,5.

           

  1. Apbalvošana

   Katras kārtas uzvarētāji tiks apbalvoti ar diplomiem, bet kopvērtējuma uzvarētāji (ieskaitē iet četri labākie rezultāti no sešiem) ar attiecīgās pakāpes diplomiem un medaļām.

     

  1. Pieteikumi

   Lai vienkāršotu sacensību sagatavošanas procesu, izlozi un neaizkavētu sacensību sākumu, mutiskie pieteikumi jāpiesaka 1(vienu dienu) līdz 12:00 pirms sacensībām uz e-pastu rebirssports@inbox.lv, vai sacensību dienā līdz plkst. 9.30..

 

Citi noteikumi

   Sacensību laikā disciplīnu un kārtību nosaka sporta bāzes iekšējās kārtības noteikumi.

   Organizatori nenes atbildību par jebkādiem tiešiem, netiešiem, neparedzamiem vai paredzamiem fiziskiem un materiāliem zaudējumiem sacensību dalībniekiem, kas var notikt pirms vai pēc sacensībām, kā arī to laikā.

   Bērni, jaunāki par 12 gadiem, drīkst piedalīties tikai vecāku klātbūtnē vai ar vecāku apstiprinātu iesniegumu, ka uzņemas pilnu atbildību par sava bērna drošību un veselības atbilstību.

   Sacensību laikā tiks veikta fotografēšana/filmēšana un dalībnieks ar savu dalību sacensībās apliecina, ka neiebilst fotogrāfiju/video uzņemšanai. Fotografēšanu/filmēšanu veiks RPD Sporta pārvaldes norīkots fotogrāfs, kura uzņemtie foto tiks ievietoti Rēzeknes pilsētas pašvaldības mājas lapā www.rezekne.lv sadaļā “Sports – Jaunumi”, kā arī sociālajos tīklos www.facebook.com ar mērķi atspoguļot sacensību norisi, popularizējot sacensības. Uzņemtās fotogrāfijas sacensību organizatori drīkst izmantot reklāmas utml. uzskates materiālos bez saskaņošanas ar tajās redzamajiem cilvēkiem.

   Pasākuma laikā katrs apmeklētājs drīkst veikt fotografēšanu/filmēšanu personiskām vajadzībām.

   Ja Jūs vēlaties publiskot šo informāciju, lūdzu, pārliecinieties, ka pārējās publicējamā bildē/video redzamās personas ir piekritušas savu personas datu apstrādei.