2019. gada 26. maijs
Eduards, Edvards, Varis
Sākums turn.nosaukums Pilsēta Valsts Koefic.Atbildīgais
15.12.2018 REBIRS SPORTS 2018.gada Kausa izcīņa galda tenisā Rēzekne LAT 0.50 Bruno Losāns, tel. 26119393

N O L I K U M S

 

REBIRS SPORTS

 2018.gada Kausa izcīņai galda tenisā

 

 

Mērķis un uzdevumi

 

Noskaidrot GTK „Rebirs sports” kausa ieguvēju galda tenisā.

Veicināt galda tenisa popularizēšanu iedzīvotāju vidū un sadarbību ar citu novadu sportistiem. 

 

Vadība

 

Sacensības organizē un vada galda tenisa klubs „Rebirs sports”. Sacensību galvenais tiesnesis Bruno Losāns (tel. 26119393).

 

Laiks un vieta

 

Sacensības notiks 2018.gada 15.decembrī Valsts robežsardzes koledžas sporta zālē Zavoloko ielā 8, Rēzeknē. Sacensību sākums pl.10.00.

Sacensību dalībnieki

           

Sacensībās tiek aicināti piedalīties visi galda tenisa interesenti. Dalībnieki paši atbild par izvēlēto slodzi.

 

Sacensību izcīņas kārtība un noteikumi

 

Sacensību kārtību noteiks galvenais tiesnesis sacensību dienā, vadoties pēc pieteikto dalībnieku skaita.

Spēles notiks līdz 3 vai 4 uzvarētiem setiem. Spēles rezultātu paziņo spēles uzvarētājs.

Finālā dalībnieki spēlēs pēc olimpiskās sistēmas. Spēles par 3. un 4.vietu nenotiks

Jābūt samaksātam spēlētāju licencēm.

 

Sacensību rezultāti tiks iekļauti Latvijas reitingā.

 

Pieteikumi un izloze

 

Lai vienkāršotu sacensību sagatavošanas procesu, izlozi, un neaizkavētu sacensību sākumu, vārdiskos pieteikumus jāiesniedz līdz 13.12.2018., nosūtot tos uz e-pastu: ., vai sacensību galvenajam tiesnesim Bruno Losānam (tel. 26119393).. Dalības maksa 4.00 EUR, dalībniekiem, kuriem nav licences, var samaksāt sacensību dienā līdz izlozes sākumam. Nenomaksāšanas gadījumā dalībnieks netiek pielaists pie sacensībām.

 

Apbalvošana

 

Ar kausiem tiks apbalvoti 1.un 2.vietas ieguvēji, bet pusfinālisti un 9.vietas ieguvējs - ar gandarījuma balvām.