2019. gada 24. aprīlis
Nameda, Ritvaldis, Visvaldis
Sākums turn.nosaukums Pilsēta Valsts Koefic.Atbildīgais
24.11.2018 Rēzeknes pilsētas 2018. gada atklātais komandu čempionāts galda tenisā (norises vieta: Ružina) LAT 0.50 Bruno Losāns, t.26119393
 APSTIPRINU:

Rēzekne pilsētas domes

  Sporta pārvaldes vadītājs

                                                                                                            N.Krilovs

N O L I K U M S

Rēzeknes pilsētas 2018.gadA atklātais

komandu čempionāts

GALDA TENISĀ

 

 Mērķis un uzdevumi

Popularizēt galda tenisu iedzīvotāju vidū.

Veicināt galda tenisa spēlētāju meistarības celšanu.

Noskaidrot labāko komandu.

 

Vadība

Sacensības organizē un vada Rēzeknes pilsētas domes sporta pārvalde sadarbībā ar galda tenisa klubu „Rebirs sports”.

Sacensību galvenais tiesnesis Bruno Losāns.

 

Vieta un laiks

Sacensības notiks 2018.gada 24.novembrī Tiskādu vidusskolas sporta zālē, Ružina, Rēzeknes novadā. Sacensību sākums pl.10.00.

 

Sacensību dalībnieki un pieteikumi

Sacensības notiks vīriešu komandām. Komandas tiks sakārtotas atkarībā no katras komandas 2 labāko spēlētāju reitingu summas uz 2018.gada 1.novembri. Pieteikto spēlētāju skaits vienā komandā – ne vairāk, kā trīs. Sacensību dalībniekiem jābūt apmaksātai spēlētāju licencēm.

Par sacensībās izvēlēto slodzi un veselības stāvokli atbildīgs pats dalībnieks.

Pieteikumi uz šī nolikuma pielikumā pievienotās veidlapas (obligāti norādot dzimšanas datus) jāiesūta līdz 19.11.2018. uz e-pastu: rebirssports@inbox.lv, (sīkāka informācija pa tel. 26119393- Bruno Losāns). Pieteikuma nosūtīšana uzskatāma par šī nolikuma akceptēšanu un citu pieteikumu formas netiks pieņemtas.

Pieteikuma forma pielikumā Nr.1.

Sacensību izcīņas kārtība un noteikumi

Sacensību izcīņas kārtība ir atkarīga no pieteikto komandu skaita. Katra atsevišķa komandu spēle sastāvēs no 5 spēlēm sekojošā kārtībā: A-Y, B-X, dubultspēle A-X, Y-B, dubultspēli drīkst spēlēt trešais komandas dalībnieks, kurš nespēlē individuālās spēles. Uzvarēs komanda, kura pirmā izcīnīs 3 (trīs) uzvaras, atlikušās spēles netiks izspēlētas. Visas spēles notiks līdz 3 (trīs) uzvarētiem setiem. Spēlētāju maiņa tiks atļauta tikai uz citu komandu sacensību. Atkarībā no pieteikto komandu skaita, un lai racionāli izmantotu sacensību laiku, sacensību organizētāji patur tiesības mainīt katru atsevišķu komandu savstarpējo spēļu izspēles kārtību.  

Uz katras komandas sacensībām jābūt vismaz 2 dalībniekiem, pretējā gadījumā komanda pie tālākām sacensībām netiks pielaista, un, ja izspēlētas mazāk kā 50% komandu sacensību, iepriekšējo spēļu rezultāti tiks anulēti. Spēlētāju maiņa tiks atļauta tikai uz citu komandu sacensību.

Vienāda punktu skaita gadījumā 2 un vairākām komandām augstāko vietu noteiks pēc iegūto punktu daudzuma un tikai pēc tam pēc savstarpējās spēles rezultāta.

Sacensību rezultāti tiks iekļauti Latvijas reitingā.

 

Apbalvošana

Uzvarētāja komanda tiks apbalvota ar kausu, pirmie trīs vietu ieguvēju komandu dalībnieki - ar attiecīgās pakāpes medaļām un diplomiem.

 

 Citi noteikumi

Sacensību laikā disciplīnu un kārtību nosaka sporta bāzes iekšējās kārtības noteikumi.

Organizatori nenes atbildību par jebkādiem tiešiem, netiešiem, neparedzamiem vai paredzamiem fiziskiem un materiāliem zaudējumiem sacensību dalībniekiem, kas var notikt pirms vai pēc sacensībām, kā arī to laikā.

Bērni, jaunāki par 12 gadiem, drīkst piedalīties tikai vecāku klātbūtnē vai ar vecāku apstiprinātu iesniegumu, ka uzņemas pilnu atbildību par sava bērna drošību un veselības atbilstību.

Sacensību laikā tiks veikta fotografēšana/filmēšana un dalībnieks ar savu dalību sacensībās apliecina, ka neiebilst fotogrāfiju/video uzņemšanai. Fotografēšanu/filmēšanu veiks RPD Sporta pārvaldes norīkots fotogrāfs, kura uzņemtie foto tiks ievietoti Rēzeknes pilsētas pašvaldības mājas lapā www.rezekne.lv sadaļā “Sports – Jaunumi”, kā arī sociālajos tīklos www.facebook.com ar mērķi atspoguļot sacensību norisi, popularizējot sacensības. Uzņemtās fotogrāfijas sacensību organizatori drīkst izmantot reklāmas utml. uzskates materiālos bez saskaņošanas ar tajās redzamajiem cilvēkiem.

Pasākuma laikā katrs apmeklētājs drīkst veikt fotografēšanu/filmēšanu personiskām vajadzībām.

Ja Jūs vēlaties publiskot šo informāciju, lūdzu, pārliecinieties, ka pārējās publicējamā bildē/video redzamās personas ir piekritušas savu personas datu apstrādei.

 


 

PIETEIKUMS

 

Rēzeknes pilsētas 2018.gadA atklātais

komandu čempionāts

GALDA TENISĀ

 

Nr.

Uzvārds, vārds

Dzimšanas

datums

LGTF

Reitings

uz 01.2018.

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

           

 

P.S. Katrai komandai pieteikums jāaizpilda uz atsevišķas veidlapas!

 

2018.gada "___" ________.

 

 

          Komandas pārstāvis-treneris:

____________________________

                                                                   /__________________/

         

Pieteikums jānosūta uz

e-pasts: ne vēlāk kā līdz 2018.gada 19.novembrim