2021. gada 4. marts
Alise, Auce
Sākums turn.nosaukums Pilsēta Valsts Koefic.Atbildīgais
17.11.2018 Starptautisks turnīrs galda tenisā “Latvijai – 100” Liepāja LAT 0.50 Rasma Freiberga, t.29886298

APSTIPRINU

Liepājas Kompleksās sporta skolas

direktors

__________________N.Vorobeičiks

Liepājā  2018.gada ____. _________ 

 SASKAŅOTS

 Liepājas pilsētas Domes

Sporta pārvaldes vadītāja p.i.

  __________________E.Strazdiņš

Liepājā  2018.gada ____. _________


Starptautisks turnīrs galda tenisā

“Latvijai – 100”

 

NOLIKUMS

 

Vadība

Sacensības organizē Liepājas Kompleksā sporta skola sadarbībā ar Latvijas Galda tenisa federāciju. Sacensības notiks atbilstoši galda tenisa sacensību noteikumiem. Sacensībās piedalīsies galda tenisisti ne tikai no Latvijas, bet arī no Lietuvas, Krievijas un Zviedrijas.

 

Laiks un vieta

             17.novembrī plkst.10.30

Liepājas Olimpiskajā centra arēnā Nr.1, Brīvības ielā 39.

 

Izcīņas kārtība un noteikumi

1.grupa            meitenes un zēni (7 – 11 gadi);

2.grupa            jaunieši un jaunietes (12 – 15 gadi);

3.grupa            jaunieši un jaunietes (16 – 18 gadi);

4.grupa            ģimenes grupa (1 vecāks un 1 bērns);

5.grupa            Open class

6.grupa            veterāni

Open class rezultāti tiks iekļauti LGTF reitingā.

 

Sacensību inventārs

Sacensības notiek uz sporta bāzē esošajiem „JOOLA” galdiem un spēlē ar 40+ mm baltajām bumbiņām, bet gumijām jābūt no ITTF atļauto gumiju saraksta.

 

Pieteikumi un izloze

Reģistrēties ļīdz 15.novembrim elektroniski – . Tie, kas to nebūs izdarījuši līdz noteiktajam datumam, dalība sacensībās tiks liegta.

Dalības maksa  – 10 €

 

Apbalvošana

Pirmo trīs vietu ieguvēji tiks apbalvoti ar LGTF balvām, bet Open class uzvarētājs saņems  finansiālu balvu  - 100 €. Katrs turnīra dalībnieks saņems pārsteiguma balvu  no piena produkcijas “Baltais” precēm (A/S “Tukuma piens”)

 

Galvenais tiesnesis un atbildīgā persona par sacensību norisi – Rasma Freiberga (mob.t.-29886298).

 

Tā kā turnīrs ir publisks pasākums, ir iespējama fotografēšana vai filmēšana.

 

Visiem dalībniekiem jābūt informētiem par drošības noteikumiem sacensību laikā.

Nolikums ir oficiāls ielūgums uz šīm sacensībām.