2021. gada 4. marts
Alise, Auce
Sākums turn.nosaukums Pilsēta Valsts Koefic.Atbildīgais
03.11.2018 LR 2018.gada junioru meistarsacīkstes (1997.gadā dzimušie un jaunāki zēni) LAT 1.00 LGTF ;

LATVIJAS GALDA TENISA FEDERĀCIJA

N O L I K U M S

 

Latvijas 2018.gada junioru meistarsacīkstēm galda tenisā

 

   Latvijas Galda tenisa federācija informē, ka tehnisku iemeslu dēļ Latvijas 2018.gada junioru meistarsacīkstes tiek pārceltas no Iecavas uz Salaspili. Sacensību norises vieta: Salaspils sporta skolas sporta zāle, Līvzemes ielā 22, Salaspils. Sacensību sākums sestdien plkst.11:00. Sacensību galvenais tiesnesis - Jānis Lesničenoks. Viss pārējais atbilstoši sacensību Nolikumam. 

 

 1. Vadība.

            Sacensības organizē LGTF un vada LGTF Valdes apstiprināts galvenais tiesnesis Māris Ozoliņš.

2. Laiks un vieta.

            Sacensības notiks 2018.gada 3.-4..novembrī, Iecavā, Grāfa laukumā 8. Sacensību sākums sestdien plkst.11:00 zēniem un meitenēm, svētdien plkst.10:00 zēniem un meitenēm.

3. Dalībnieki.

Sacensībās var piedalīties 1997.gadā un vēlāk dzimušie spēlētāji, kurus ir pieteikuši LGTF kolektīvie biedri, kas nomaksājuši LGTF biedru naudu par 2018.gadu, un kuriem ir aktīvas LGTF spēlētāju licences.

4. Izcīņas kārtība un noteikumi.

Atlases sacensībās abās grupās notiek tikai vienspēles. Izcīņas kārtību noteiks sacensību galvenais tiesnesis atkarībā no pieteikto dalībnieku skaita. Atlases sacensību izloze tiks publicēta LGTF mājas lapā www.lgtf.lv pēc visu pieteikumu saņemšanas, bet ne vēlāk, kā 2.novembrī. 3.novembrī iespēju robežās vienspēlēs tiks noskaidrotas visas vietas.

Finālsacensību vienspēlēs dalībnieku skaits ir atkarīgs no apakšgrupu skaita priekšsacīkstēs. No katras apakšgrupas finālā tiek 1.-2.vietas ieguvēji. Apakšgrupu skaits ir atkarīgs no pieteikto dalībnieku skaita. Izloze notiek pēc pēdējā publicētā LGTF reitinga. Pārējā izcīņas kārtība saskaņā ar galda tenisa sacensību noteikumiem. Vienspēlēs finālsacensības notiek pēc vienmīnusa sistēmas, noskaidrojot visas vietas. Spēle par 3.-4.vietu nenotiek. Dubultspēles (jauniešiem, jaunietēm un jauktās) notiek pēc vienmīnusa sistēmas, noskaidrojot 1.-4.vietu. Dubultspēlēs spēle par 3.-4.vietu nenotiek. Dubultspēlēs var piedalīties visi dalībnieki, kuri piedalījušies vienspēļu sacensībās. Vienspēles un dubultspēles notiek līdz 3 uzvarētiem setiem, bet vienspēļu pusfināli un fināli līdz 4 uzvarētiem setiem.

5. Sacensību inventārs.

Sacensības notiks uz “STIGA” galdiem ar 40 mm baltām Nittaku Premium 40+ 3*** bumbām. Visos sacensību veidos, kā vienspēlēs, tā arī dubultspēlēs spēlētāju rakešu gumijām jābūt no ITTF atļauto gumiju saraksta https://d3mjm6zw6cr45s.cloudfront.net/2018/10/LARC_2018B_03.pdf.

6. Finansiālie noteikumi.

Visi izdevumi, kas saistīti ar ēdināšanu un ceļa izdevumi, uz komandējošo organizāciju, sponsoru vai pašu rēķina. LGTF apmaksā sacensību sarīkošanas izdevumus (zāles īri, apbalvošanas izdevumus, galveno tiesnesi un tiesnešus pie galdiem), tam nolūkam izmantojot arī dalībnieku iemaksātās dalības naudas. Dalības nauda – 8.00 EUR. Dalības naudu un naudu par licencēm var iemaksāt ar pārskaitījumu LGTF norēķinu kontā Nr.LV97PRTT0256016536000 AS „PrivatBank” (kods PRTTLV22). LGTF Nodokļu maksātāju reģistra Nr.40008023618. Dalības naudai ir jābūt nomaksātai līdz izlozes sākumam, nenomaksāšanas gadījumā dalībnieks pie sacensībām netiks pielaists.

7. Pieteikumi.

Iepriekšējos vārdiskos pieteikumus lūgums iesniegt līdz 01.11.2018. ieskaitot, rakstot uz e-pastu . Bez iepriekšējā vārdiskā pieteikuma dalībnieks pie sacensībām netiks pielaists. Ja ir nepieciešamas naktsmītnes lūgums sazināties ar Baibu Gāgu, tālr.29413982.

8. Apbalvošana.

Uzvarētājus vienspēlēs un dubultspēlēs apbalvo ar diplomiem, medaļām un piemiņas kausiem. Otro, trešo un ceturto vietu ieguvējus – ar diplomiem un medaļām. Ja radīsies iespēja pieaicināt sponsorus, tad būs arī papildus balvas.

Nolikums apstiprināts LGTF Valdes sēdē 2018.gada 16.oktobrī.

Nolikums izsūtīts visiem LGTF kolektīvajiem biedriem kas strādā ar bērnu un jauniešu grupām.

 

Informācija par Latvijas Galda tenisa federāciju LGTF mājas lapās

www.lgtf.lv un www.galdateniss.lv