2019. gada 18. septembris
Alita, Elita, Liesma
Sākums turn.nosaukums Pilsēta Valsts Koefic.Atbildīgais
27.01.2018 Latvijas 2017./2018.gada sezonas jaunatnes STIGA kauss, IV posms Salaspils LAT 0.50 Vadims Berežkovs tel.29233960 e-pasts:

LATVIJAS GALDA TENISA FEDERĀCIJA

 

N O L I K U M S

 

Latvijas 2017./2018.gada sezonas jaunatnes STIGA kausa izcīņas sacensībām, IV kārta

 

1. Vadība.

            Latvijas jaunatnes STIGA kausa izcīņas sacensības organizē Latvijas Galda tenisa federācija kopā ar sacensību galveno sponsoru “STIGA – Latvija”. Atbildīgais par norisi un galvenais tiesnesis IV kārtā – Vadims Berežkovs, t.29233960.

 

2. Laiks un vieta.

            IV kārtas sacensības notiks: 27.01.2018, Salaspilī, Salaspils Sporta Namā, Smilšu ielā 1.

 

3. Dalībnieki, pieteikumi un izloze.

          Sacensības notiek sešās grupās zēniem un meitenēm:

2000.g.-2002.g. dzimušie zēni; Sākums 10:00

2000.g.-2002.g. dzimušās meitenes; Sākums 10:00

2006.g. dzimušie un jaunāki zēni; Sākums 12:00

2006.g. dzimušās un jaunākas meitenes; Sākums 12:00

2003.g.-2005.g. dzimušie un jaunāki zēni; Sākums 15:00

2003.g.-2005.g. dzimušās un jaunākas meitenes; Sākums 15:00

Sacensības iesācējiem, 2003.gadā dzimušiem un jaunākiem zēniem un meitenēm kopā, kas nav LGTF reitingā; Sākums 10:00.

Lai vienkāršotu sacensību sagatavošanas procesu, izlozi, un neaizkavētu sacensību sākumu, vārdiskos pieteikumus jāiesniedz līdz 24.janvārim (ieskaitot), nosūtot tos uz e-pastu: latgtf@latnet.lv.

LGTF aicina arī citu valstu sportistus piedalīties turnīrā, izņemot sacensības spēlētājiem bez reitinga.

            Dalībniekiem, kas sacensībās startē pirmo reizi pieteikumam jāpievieno pases kopija, vai (ja nav pases) dzimšanas apliecības kopija. Pieteikumos jāuzrāda arī dalībnieku dzimšanas dati.

 

4. Izcīņas kārtība un noteikumi.

            Sacensības notiek saskaņā ar galda tenisa sacensību noteikumiem. Sacensības notiek pēc divmīnusa sistēmas līdz 3 uzvarētiem setiem. Izņēmums var būt sacensības iesācēju grupā, kur izcīņas kārtību noteiks sacensību tiesnesis izejot no pieteikušos dalībnieku skaita. Ja ir neliels dalībnieku skaits – tad visās grupās var tikt pielietota cita izspēles kārtība. Sacensību izloze notiek pēc LR reitinga uz 01.01.2018. neņemot vērā piederību pie klubiem. Ārzemju spēlētājiem tiek ņemts vērā attiecīgo valstu reitings un iepriekšējo gadu sacensību rezultāti. Turnīra rezultāti tiek iekļauti LR reitingā, grupas 2000.g.-2002.g.dzimušie un 2003.g.-2005.g.dzimušie ar koeficientu 0,5, bet grupas 2006.g. dzimušie un jaunāki – ar koeficientu 0,25. Sacensības iesācējiem netiek iekļautas LGTF reitingā un tiek spēlētas vienā grupā (zēni un meitenes kopā). Sacensībās tiek noskaidrotas visas vietas.

 

5. Sacensību inventārs.

            Visas sacensības jāspēlē ar STIGA OPTIMUM 40+ 3-Star Polyball bumbiņām ko nodrošina “STIGA - LATVIJA”. Spēlētāju rakešu gumijām (izņemot iesācēju grupu) jābūt no ITTF atļauto gumiju saraksta. ITTF aktuālo autorizēto gumiju sarakstu var apskatīt šeit: http://www.old.ittf.com/stories/pictures/LARC_2017A_no_annex.pdf

 

6. Finansiālie noteikumi.

            Visi izdevumi, kas saistīti ar naktsmītnēm, ēdināšanu un ceļa naudu ir uz komandējošo organizāciju vai pašu rēķina.

Sacensību dalībniekiem dalības maksa – 6.00 EUR. Iesācēju grupā – bezmaksas. Dalības naudu var iemaksāt skaidrā naudā sacensību vietā vai iepriekš piesakot rēķinu. Dalības naudai ir jābūt nomaksātai līdz izlozes sākumam attiecīgajā grupā, nenomaksāšanas gadījumā dalībnieks pie sacensībām netiks pielaists. Spēlētāji visās grupās var piedalīties sacensībās bez spēlētāju licences.

 

7. Vērtēšanas sistēma.

Par I vietu dalībnieks saņem 100 punktus, II – 80, III – 65, 4. – 55, 5. – 50, 6. – 45, 7. – 43, 8. – 42, 9. – 41, 10.- 40, ….. 48. – 2, 49. – 1, pārējās vietas saņem pa vienam ieskaites punktam.

Gadījumā, ja vieta netiek noskaidrota, tad punktus skaita kopā un dala uz divi. (Piemēram, ja netiek noskaidrota 5.-6. vieta, tad punktu skaitīšana notiek sekojoši – (50+45)/2=47,5).

 

8. Apbalvošana.

Kārtas uzvarētāji un 2-4 vietu ieguvēji tiks apbalvoti ar firmas “STIGA” sporta inventāru.

Iesācēju turnīra 1.-4.vietu ieguvēji tiks apbalvoti ar firmas “STIGA” sporta inventāru un produkciju.

 

Informācija par Latvijas Galda tenisa federāciju LGTF mājas lapās:

www.lgtf.lv un www.galdateniss.lv