2018. gada 26. aprīlis
Alīna, Rūsiņš, Sandris
Sākums turn.nosaukums Pilsēta Valsts Koefic.Atbildīgais
07.07.2017 Latvijas Jaunatnes Olimpiāde 2017, Galda teniss komandas zēni Cēsis LAT 1.00 LGTF ;

LATVIJAS GALDA TENISA FEDERĀCIJA (LGTF) 

 VII Latvijas Jaunatnes Olimpiāde 2017, Galda teniss 

 

Sacensību veidi 
 
Jaunieši (2)                               Jaunietes (2)

vienspēles                                      vienspēles   

komandu sacensības                       komandu sacensības

 
Sacensību laiks un vieta 
 
   2017.gada Latvijas Jaunatnes Olimpiādes sacensības galda tenisā notiks 7. un 8.jūlijā Cēsīs, Sporta namā Cēsis, Pūces ielā 2a. 
 
Sacensību vadība 
 
   Sacensības vada LGTF apstiprināta tiesnešu kolēģija. 

Sacensību dalībnieki 
 
   Olimpiādē sacensībās piedalās Latvijas Republikas nozīmes pilsētu un novadu (turpmāk - pašvaldību) komandas. Olimpiādē piedalās Latvijas Republikas pilsoņi un pastāvīgie Latvijas Republikas iedzīvotāji. Olimpiādes sacensībās piedalās tikai akreditētie dalībnieki, kurus apstiprina Akreditācijas komisija saskaņojot ar attiecīgā sporta veida federāciju. Dalībnieks var pārstāvēt tikai vienu pašvaldību. Olimpiādes dalībnieka statuss tiek piešķirts akreditētiem treneriem, apkalpojošam personālam, mediķiem, komandas vadībai un delegācijas – komandas vadītājam. Komandas vadītāju apstiprina un pilnvaro attiecīgā pašvaldība. Par dalībnieka veselības stāvokli un fizisko sagatavotību atbild komandas vadītājs. Sacensību organizatori nenes atbildību par iespējamo sacensību dalībnieku traumām un nelaimes gadījumiem. 
 
   Vienspēļu sacensībās piedalās 16(sešpadsmit) jaunieši un 16 (sešpadsmit) jaunietes pēc LGTF reitinga uz 2017.gada 1.maiju, bet ne vairāk, kā 3 (trīs) dalībnieki no vienas pašvaldības. 
 
   Komandu sacensībās piedalās Latvijas novadu un republikas pilsētu 8 (astoņas) komandas jauniešiem un 8 (astoņas) komandas jaunietēm pēc pieteikto divu labāko spēlētāju LGTF reitingu summas uz 2017.gada 1.maiju. Vienas komandas sastāvā var tikt pieteikti un akreditēti ne vairāk kā 3 (trīs) spēlētāji. 
 
   Sacensībās var piedalīties dalībnieki, kuri dzimuši 1999.-2002.gadā. Olimpiādes dalībniekiem ir jābūt 2.līmeņa spēlētāja licencei 2016./2017.gada spēļu sezonai. 
 
Pieteikumi 
 
   Olimpiādes pieteikumi dalībai Olimpiādes sacensībām jāiesūta Akreditācijas komisijai līdz 2017.gada 9.jūnijam plkst.24:00 atbilstoši pieteikuma elektroniskai formai Olimpiādes mājas lapā www.latvijasolimpiade.lv, sadaļā Latvijas Jaunatnes Olimpiāde 2017 / pieteikumi. Ja dalībnieks tiek pieteikts pēc 2017.gada 9.jūnija līdz 2017.gada 22.jūnijam plkst.24:00, tad par katru pieteikto dalībnieku Olimpiādes Sekretariātā tiek iemaksāti EUR100 (viens simts eiro), pārskaitot tos uz LOK norēķinu kontu AS Swedbank konta Nr.:LV38HABA000140J063161, ar norādi “dalības maksa par “dalībnieka Vārds, Uzvārds, dzimšanas datums”, saskaņā ar Latvijas Jaunatnes Olimpiādes 2017 Nolikumu”. Dalībniekus saskaņā ar Nolikumu Olimpiādes sacensībām piesaka pašvaldības komandas vadītājs. Pieteikuma elektroniskās formas un parole pašvaldības komandas vadītājam tiks nosūtīta 2017.gada martā. 

Akreditācija 
 
   Olimpiādes dalībniekus akreditē attiecīgās pašvaldības komandas vadītājs. Veicot akreditāciju, komandas vadītājs Akreditācijas komisijai uz Olimpiādes laiku iesniedz ar delegācijas vadītāja parakstu apliecinātas pasu vai dzimšanas apliecību kopijas tiem Olimpiādes dalībniekiem, kuri piedalīsies Olimpiādē. Personas datu aizsardzības nolūkos, personu apliecinošo dokumentu kopijas pēc komandas vadītāja pieprasījuma tiks atgrieztas Olimpiādes pēdējā dienā 2017.gada 9.jūlijā. Gadījumā, ja personu apliecinošo dokumentu kopijas netiks izņemtas, tās tiks iznīcinātas. Akreditācijas komisijas darba laiks:

  • - Rīgā, Latvijas Olimpiskajā komitejā, Elizabetes ielā 49, no 2017.gada 26.jūnija– 5.jūlijam plkst.10:00 – 16:00, iepriekš piesakoties pa tel:67519207;
  • - Cēsīs, Vidzemes koncertzālē Cēsis, Raunas ielā 12-1, 2017.gada 6.jūlijā no plkst.12:00 – 20:00. 

 
Sacensību norise 
 
   Komandu sacensībās komandas jauniešiem un jaunietēm tiek sadalītas divās apakšgrupās, kur spēlē katra ar katru pēc riņķa sistēmas. Atsevišķa komandu sacensība sastāv no divām vienspēlēm, dubultspēles un ja nepieciešams, no sekojošas vienspēles vai divām vienspēlēm, līdz viena no komandām uzvar 3 (trīs) spēles.

 

Nr.     ABC komanda  XYZ komanda
1. vienspēle A X
2.  vienspēle   B Y
3. dubultspēle  C+A vai B, vai A+B Z+X vai Y, vai X+Y
4. vienspēle A Y
5.  vienspēle B


   15 minūtes pirms paredzētās komandu sacensības sākuma tiek izlozēts, kura komanda būs ABC vai XYZ komanda. Pēc izlozes komandas kapteinis (treneris) iesniedz pieteikumu, kurā norādīts, kuri spēlētāji tiek noteikti uz A un B, vai X un Y. Dubultspēles spēlētāji tiek noteikti pēc pirmajām divām vienspēlēm. Komandu sacensībās vienspēles un dubultspēles tiek spēlētas līdz 3 (trīs) uzvarētiem setiem. 
 
   Pārējā izcīņas kārtība notiek saskaņā ar starptautiskajiem galda tenisa starptautiskajiem sacensību noteikumiem. 
 
   Vienspēļu sacensības notiek pēc vienmīnusa sistēmas ar visu vietu noskaidrošanu. Ar 1. un 2.numuru tiek lozēti spēlētāji ar pirmo un otro lielāko reitinga summu, ar 3. un 4.numuru tiek lozēti spēlētāji ar trešo un ceturto lielāko reitinga summu. Ar 5.-8.numuriem un 9.16.numuriem tiek lozēti spēlētāji ar attiecīgām reitinga summām. Visas izlozes notiek ņemot vērā LGTF reitingu uz 2017.gada 1.jūliju. Pirmajā kārtā lozējot iespēju robežās tiks ņemta vērā spēlētāja piederība pašvaldībai. 
 
   Vienspēles tiek spēlētas līdz 3 (trīs) uzvarētiem setiem, izņemot pusfinālus un spēles par 1.2.vietu, kur tiek spēlēts līdz 4 (četriem) uzvarētiem setiem. 
 
   Visas spēles tiek spēlētas ar Xushaofa Sports *** ITTF 40+ baltām bumbām. 
 
   Izloze. Izlozē piedalās tikai tie spēlētāji(-as), kuri ir akreditēti. Vienspēļu izloze notiek 8.jūlijā plkst.09:00. Komandu sacensību izloze notiek 7.jūlijā 1 (vienu) stundu pirms sacensību sākuma. 
 
   Pēc izlozēm citu spēlētāju akreditācija, kā vienspēlēm, tā komandu sacensībām netiek atļauta. 

Apbalvošana 
 
    Pirmo trīs vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar medaļām un diplomiem, ceturtā – sestā vieta ar diplomiem. 
 
Dopinga kontrole 
 
   Dopinga kontroli veic Sporta medicīnas valsts aģentūras pilnvarotie dopinga kontrolieri. Dopinga kontrolei var tikt pakļauts jebkurš sacensību dalībnieks pēc dopinga kontroliera izvēles. Dopinga kontroles procedūra notiek atbilstoši Pasaules Antidopinga kodeksā noteiktajām prasībām. Antidopinga noteikumu pārkāpuma gadījumā attiecīgā sporta veida federācija izskata pārkāpuma apstākļus un pieņem lēmumu par sankcijām.