2018. gada 23. maijs
Leokādija, Leontīne, Ligija, Lonija
Sākums turn.nosaukums Pilsēta Valsts Koefic.Atbildīgais
25.06.2017 Salaspils novada 2017. gada Salaspils Līgo kauss galda tenisā Salaspils LAT 0.50 Vadims Berežkovs tel.29233960 e-pasts:

 

Salaspils novada 2017. gada Salaspils Līgo kauss galda tenisā               

 

NOLIKUMS


1.Sacensību vadība

Sacensības organizē Salaspils galda tenisa klubs sadarbība ar Salaspils Sporta Namu.

Sacensību galvenais tiesnesis – Vadims Berežkovs.
 

2.Mērķis un uzdevumi

Popularizēt galda tenisu Salaspilī, lai Salaspils galda tenisisti varētu sacensties ar citu Latvijas pilsētu, novadu un ārzemju spēlētājiem.

Noskaidrot sacensības uzvarētājus.
 

3. Norises vieta un laiks 

Sacensības notiek 2017.gada 25.jūnijā Salaspils Sporta Namā, Smilšu ielā 1, Salaspilī.

Sacensības sākums plkst. 10.00, Salaspils novada pašvaldības iestādē "Salaspils sporta nams" Smilšu ielā 1, Salaspilī.
Dalībnieku reģistrēšanās no plkst. 9:00 – 9:55, kā arī var reģistrēties iepriekš nosūtot pieteikumu uz e-pastu .

 

4. Dalībnieki

Piedalīties sacensībās tiek uzaicināts jebkurš galda tenisists, kas izteicis vēlēšanos tajās piedalīties.

Sievietes spēlē kopējā grupā ar vīriešiem.

Dalībnieki paši ir atbildīgi par izvēlēto slodzi un veselības stāvokli.

 

5.Sacensības izcīņas kārtība 

Sacensības notiek saskaņā ar galda tenisa sacensību noteikumiem.

Izloze notiek pēc LR reitinga uz 01.06.2017.

Visi dalībnieki spēlē vienlaicīgi. Spēles notiek uz 18 (astoņpadsmit galdiem).

Izcīņas kārtību nosaka galvenais tiesnesis, vadoties pēc pieteikto dalībnieku skaita.

Visas spēles notiks līdz 3 setu uzvarai. Sacensībās tiek noskaidrotas visas vietas.

Sacensību rezultāti tiks iekļauti LGTF reitinga sarakstā. 

 

6.Dalības maksa

Dalības maksa visiem dalībniekiem – 7.00 euro (septiņi euro 00centi).

Izdevumus, kas saistīti ar sportistu dalības nodrošināšanu sacensībās sedz komandējošā organizācija, vai paši sportisti.

7.Apbalvošana 

1.vietu ieguvējus  apbalvo ar medaļām

   2.-3.vietu ieguvēji saņem medaļas.

 

8.Pieteikumi 

Pieteikšanās sacensību dienā līdz plkst. 9:55. Pieteikumā jāuzrāda dzimšanas dati (diena, mēnesis, gads).


9. Sacensību koeficients

Sacensību koeficients-0.5


Informācija

Vadims Berežkovs tel.29233960

e-pasts: .