2017. gada 16. decembris
Alvīne
Sākums turn.nosaukums Pilsēta Valsts Koefic.Atbildīgais
17.12.2017 10. Mazās Balvas izcīņa galda tenisā 2. kārta Aloja LAT 0.50 Ervīns Svīķis, t.29451802; Artis Golubovs, t.26461572
                         
                         
     

10. Mazās Balvas izcīņa galda tenisā.

   
                         
                         
 

Mērķis:

 

Popularizēt galda tenisu kā visiem pieejamu sporta veidu,dodot iespēju spēlētājiem

 
     

pārbaudīt savu meistarību,kā arī veicināt draudzības kontaktus starp Igaunijas,

 
     

Lietuvas un Latvijas dažādu vecumu un līmeņu spēlētājiem.

     
 

 

Organizācija:

          Sacensības rīko Alojas galda tenisa klubs sadarbībā ar Latvijas Galda tenisa

 
     

         federāciju un z/s''Apses''.

           
 

 

Dalībnieki:

 

Piedalīties aicināti visi,kuri vēlas pārbaudīt savu meistarību.

   
 

Vieta un laiks:

 

Sacensības notiek Alojas Ausekļa vidusskolas sporta zālē:

   
       

I kārta 04.novembrī

(sestdiena)

         
       

II kārta 17.decembrī

(svētdiena)!!!!!

         
       

III kārta 13.janvārī

(sestdiena)

         
       

IV kārta 03.februārī

(sestdiena)

         
       

V kārta 07.aprīlī

 

(sestdiena)

         
 

Sacensību kārtība:

piedalās visi,kas vēlas noskaidrot savu meistarības pakāpi,sacenšoties

 
       

ar meistarīgākiem spēlētājiem.Sievietes spēlē kopējā turnīrā.

   
       

Sacensību kārtību nosaka galvenais tiesnesis,ņemot vērā pieteikto dalīb-

 
       

nieku skaitu.

             
       

Dalības maksa - 6,0 EUR

           
       

Dalības maksa  skolēniem - 3,0 EUR

       
 

 

Kopvērtējums:

Katrā kārtā par 1.vietu piešķir 100 punktu,par otro vietu 97 punktus,par trešo vietu

 
     

95 punktus. Par 4. un nākošajām vietām piešķir 95 mīnuss iegūtā vieta punktus.

 
     

Kopvērtējumā summē 4 labākos rezultātus,augstāka vieta ar lielāku punktu summu.

 
     

Vienādu punktu skaita gadījumā augstāku vietu ieņem pēdējā,tad pirmā posma

 
     

labākais.

               
     

Kopvērtējuma laureātiem obligāts noteikums - jāpiedalās pēdējā kārtā 07.aprīlī.

 
 

 

Apbalvošana:

 

katrā kārtā apbalvo :

           
           

1.vieta - 35,0 EUR

       
           

2.vieta 20,0 EUR

         
           

3.vieta 15,0 EUR

         
         

labākais veterāns (50 g.un vec.) 15 EUR

     
         

labākā no sievietēm 15 EUR

       
         

labākais jaunietis (2000.g.dz.un jaunāki) 10 EUR

   
       

Kopvērtējuma uzvarētājiem  Mazā Balva.

       
 

Reģistrēšanās un informācija:

 

           
           

  Sacensību sākums 11.00

       
           

  Reģistrēšanās turnīram līdz 10.45 ,

 
           

vai pa telefonu Ervinam Svīķim +37129451802

 
           

vai pa telefonu Artim Golubovam +37126461572

 
                         
 

Sacensību rezultāti iekļauti LGTF reitingā.