2018. gada 18. decembris
Klinta, Kristaps, Kristers, Kristofers, Krists
Sākums turn.nosaukums Pilsēta Valsts Koefic.Atbildīgais
25.11.2017 REBIRS SPORTS 2017.gada Kausa izcīņa galda tenisā,1.grupa Rēzekne LAT 0.50 Bruno Losāns, t.26119393

 

N O L I K U M S

 

REBIRS SPORTS

 2017.gada Kausa izcīņa

galda tenisā

 

 

Mērķis un uzdevumi

 

Noskaidrot GTK „Rebirs sports” kausa ieguvēju galda tenisā.

Veicināt galda tenisa popularizēšanu iedzīvotāju vidū un sadarbību ar citu novadu sportistiem. 

 

Vadība

 

Sacensības organizē un vada galda tenisa klubs „Rebirs sports”. Sacensību galvenais tiesnesis Bruno Losāns (tel. 26119393).

 

Laiks un vieta

 

Sacensības notiks 2017.gada 25.novembrī plkst.10.00 Tiskādu vidusskolas sporta zālē, Parka ielā 4, Ružina, Silmalas pag., Rēzeknes novadā.

 

Sacensību dalībnieki

           

Sacensībās tiek aicināti piedalīties visi galda tenisa interesenti. Dalībnieki paši atbild par izvēlēto slodzi..

 

Sacensību izcīņas kārtība un noteikumi

 

Sacensību kārtību noteiks galvenais tiesnesis sacensību dienā, vadoties pēc pieteikto dalībnieku skaita. Spēles notiks līdz 3 vai 4 uzvarētiem setiem. Finālā dalībnieki spēlēs pēc olimpiskās sistēmas ar visu vietu noteikšanu.

Jābūt samaksātai 1.līmeņa spēlētāju licencēm par 2017.gadu.

Sacensību rezultāti tiks iekļauti Latvijas reitingā.

 

Pieteikumi un izloze

 

Lai vienkāršotu sacensību sagatavošanas procesu, izlozi, un neaizkavētu sacensību sākumu, vārdiskos pieteikumus jāiesniedz līdz 23.11.2017., nosūtot tos uz e-pastu: ., vai sacensību galvenajam tiesnesim Bruno Losānam (tel. 26119393).. Dalības maksa 4.00 EUR, dalībniekiem, kuriem nav licences, var samaksāt sacensību dienā līdz izlozes sākumam. Nenomaksāšanas gadījumā dalībnieks netiek pielaists pie sacensībām. Pieteikuma nosūtīšana uzskatāma par šī nolikuma akceptēšanu.

 

Apbalvošana

 

Ar kausiem tiks apbalvoti 1.un 2.vietas ieguvēji, bet pusfinālisti un 9.vietas ieguvējs - ar gandarījuma balvām.