2018. gada 18. decembris
Klinta, Kristaps, Kristers, Kristofers, Krists
Sākums turn.nosaukums Pilsēta Valsts Koefic.Atbildīgais
11.11.2017 Jelgavas pilsētas kauss galda tenisā 4. kārta Jelgava LAT 0.50 Kontaktālr.29220375 Nauris Karelis.

Jelgavas pilsētas kauss Galda tenisā 2017

N O L I K U M S

 

1.Mērķis un uzdevums

 • Popularizēt galda tenisu starp visu līmeņu spēlētājiem Jelgavā, kā arī citās pilsētās un novados;
 • Veidot stabilas galda tenisa spēles tradīcijas Jelgavā;
 • Celt spēlētāju individuālo meistarību, tādējādi uzlabojot kopējo galda tenisa spēlētprasmi Jelgavā;
 • Nodrošināt aktīvu brīvā laika pavadīšanas iespēju Jelgavas pilsētā;
 • Piesaistīt spējīgus dalībniekus no citām pilsētām un novadiem, lai celtu Čempionāta kopējo līmeni;
 • Vairākās kārtās noskaidrot labākos Čempionāta dalībniekus.

2. Laiks un vieta

 • Sacensības notiek Jelgavas sporta hallē, Mātera ielā 44a sestdienās vai svētdienās,
 • Sacensību sākums plkst. 10:00. Ja sākuma laiks tiek mainīts, tad par to tiek ziņots iepriekš,
 • Sacensības notiek sešās kārtās.

 

3. Sacensību vadība

 • Sacensības organizē  Biedrība “Galda tenisa klubs “Jelgava”” sadarbībā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādi “Sporta servisa centrs”’
 • Tiesnesi izvirza un nodrošina biedrības “Galda tenisa klubs “Jelgava”” valde

4. Dalībnieki

 • Sacensībās var piedalīties visi galda tenisa spēles interesenti no Jelgavas un citām pilsētām un novadiem;
 • Katrs dalībnieks ir atbildīgs par savu veselības stāvokli un fiziskās sagatavotības atbilstību slodzei, ko ar parakstu apliecina dalībnieka pieteikumā, pirmo reizi ierodoties uz kādu no sacensību kārtām.

5. Vērtēšana

 • Sacensības notiek pēc starptautiskiem galda tenisa sacensību noteikumiem līdz trijiem uzvarētiem setiem
 • Sacensības ir individuālas.
 • Pirms sacensībām galvenais tiesnesis nosaka sacensību norises kārtību pēc pieteikto dalībnieku skaita.
 • Spēles tiesā paši dalībnieki (strīda gadījumā bumbiņa tiek pārspēlēta; ja spēlētāji nevar vienoties, galīgo lēmumu pieņem sacensību galvenais tiesnesis).
 • Čempionāta uzvarētāji tiek noteikti, summējot četru labāko kārtu rezultātus.
 • Sacensību rezultāti tiks iekļauti Latvijas galda tenisa federācijas reitingā ar koeficientu 0.5

6. Dalības maksa

 • Dalība sacensībās dalībniekiem ir 4 eiro, GTK Jelgava biedriem 3 eiro, skolēniem bez maksas.

7. Apbalvošana

 • Sacensību uzvarētājus katrā kārtā sieviešu un vīriešu grupās no 1. līdz 3. vietai apbalvo ar veicināšanas balvām.
 • Sacensību uzvarētājus sieviešu un vīriešu grupās no 1.līdz 3. vietai pēc visu kārtu noslēgšanās apbalvo ar medaļām un diplomiem.

8. Protesti

 • Protesti un iebildumi rakstiskā veidā iesniedzami 10 minūšu laikā pēc sacensību beigām galvenajam tiesnesim.

9. Pieteikumi

 • Vārdiski pieteikumi jāiesniedz pasākuma norises dienā ne vēlāk kā 10 minūtes pirms sacensību norises sākuma.

Kontaktālr.29220375
Nauris Karelis

Kārtu Datumi:

23.09.    Jelgavas pilsētas kauss galda tenisā 1. kārta
01.10.    Jelgavas pilsētas kauss galda tenisā 2. kārta
15.10.    Jelgavas pilsētas kauss galda tenisā 3. kārta
11.11.    Jelgavas pilsētas kauss galda tenisā 4. kārta
03.12.    Jelgavas pilsētas kauss galda tenisā 5. kārta
17.12.    Jelgavas pilsētas kauss galda tenisā 6. kārta