2020. gada 11. jūlijs
Leonora, Svens
Sākums turn.nosaukums Pilsēta Valsts Koefic.Atbildīgais
05.03.2016 LR 2016.gada individuālais čempionāts, priekšsacīkstes,sievietes LAT 1.00 LGTF ;

LATVIJAS GALDA TENISA FEDERĀCIJA

 

N O L I K U M S

 

Latvijas 2016.gada individuālajam čempionātam galda tenisā

1. Vadība.

            Sacensības organizē LGTF un vada LGTF valdes apstiprināts galvenais tiesnesis Egils Puriņš. Priekšsacīkstes vadīs LGTF apstiprinātie galvenie tiesneši. Par priekšsacīkšu izlozi atbild Egils Puriņš. Sacensības notiek atbilstoši starptautiskajiem galda tenisa sacensību noteikumiem.

2. Laiks un vieta.

            Priekšsacīkstes vīriešiem – 2016.gada 5.-6.martā, GTK „Namejs” sporta zālē, Raņķa dambī 24a un/vai SK „US” sporta zālē Aspāzijas bulvāri 5, kā arī Rīgas amatniecības vidusskolas sporta zālē Jūrmalas gatvē 90. Priekšsacīkstes sievietēm – 2016.gada 5.martā, SK “US” sporta zālē, Aspāzijas bulvārī 5.

Priekšsacīkšu izloze, kas notiks 23.februārī, LSFP telpās Grostonas ielā 6b, plkst.13:00, sacensību sākums konkrētās apakšgrupās un pilns dalībnieku saraksts tiks publicēti LGTF mājas lapā www.lgtf.lv un/vai www.galdateniss.lv ne vēlāk, kā 24.februāra vakarā.

Finālsacensības notiks 2016.g. 19.-20.martā, KSC sporta zālē Piltenes ielā 25, Kuldīgā. Sacensību sākums 19.martā plkst. 12:00., 20.martā plkst. 11:00. Finālsacensībās bez priekšsacīkstēm tiek pielaisti pirmie 12 vīrieši un pirmās 9 sievietes pēc vietas LGTF reitingā uz 2016.gada 1.februāri (turpmāk – reitings) no tiem spēlētājiem, kas būs pieteikti LR 2016.gada individuālajam čempionātam, 3 vīrieši un 2 sievietes saskaņā ar LGTF valdes lēmumu, kā arī 1 vieta vīriešiem un 1 vieta sievietēm finālsacensībās tiek piešķirtas Kuldīgas pilsētas sportistiem (Kuldīgas novada SS audzēkņiem tiek dota priekšroka). Pārējās vietas vīriešiem un sievietēm tiek noskaidrotas priekšsacīkstēs. Gadījumā, ja nestartē kāds no bez priekšsacīkstēm pieteiktiem spēlētājiem, tad finālsacensībās tiek pielaisti nākamo vietu ieguvēji no priekšsacīkstēm. Ja LGTF vai Kuldīgas pilsētai nav nepieciešamas rezervētās vietas, tad finālsacensībās tiek pielaisti nākamo vietu ieguvēji priekšsacīkstēs. Kārtība, kādā nākamo vietu ieguvēji no priekšsacīkstēm tiek pielaisti finālsacensībās tiks paziņota un publicēta atsevišķi, kopā ar priekšsacīkšu izlozi, sacensību sākumu konkrētās apakšgrupās un pilnu dalībnieku sarakstu ne vēlāk, kā 24.februāra vakarā.

3. Dalībnieki.

Sacensībās tiks pielaisti visi sportisti – Latvijas Republikas pilsoņi un patstāvīgie iedzīvotāji, kurus pieteikuši LGTF kolektīvie biedri un kuriem ir 2015./2016.g. LGTF 2.līmeņa spēlētāju licences. Vīriešu vienspēlēs tiek pielaisti tikai spēlētāji, kas LGTF reitingā uz 2016.gada 1.februāri ieņem 1-300 vietu (ieskaitot), kā arī visu LR galda tenisa izlašu kandidāti. Atsevišķos gadījumos LGTF var apstiprināt arī citu sportistu dalību. Dalības naudai un naudai par spēlētāja licenci ir jābūt nomaksātai kopā ar pieteikuma iesniegšanu līdz 21.februārim. Tiem, kas iekļūst finālā pēc priekšsacīkstēm jāpiemaksā par dalību finālā līdz 6.martam. Dalības naudas nenomaksāšanas gadījumā dalībnieks sacensību izlozē netiks iekļauts. Pieteiktajiem spēlētājiem ir jārēķinās ar to, ka Latvijas Republikas 2016.gada individuālā čempionāta laikā ir iespējama dopinga kontrole.

4. Izcīņas kārtība un noteikumi.

            Priekšsacīkstes notiks apakšgrupās, vienā apakšgrupā esot vismaz 4 spēlētājiem. Apakšgrupu skaitu un tālāko izcīņas kārtību atkarībā no saņemto pieteikumu skaita noteiks sacensību galvenais tiesnesis. Apakšgrupu izloze notiks 23.februārī un tā tiks veikta, saskaņā ar LGTF reitingu uz 2016.gada 1.februāri, pielietojot t.s. „čūskas metodi”, iespēju robežās nodrošinot, lai vienā apakšgrupā nebūtu spēlētāji no viena LGTF kolektīvā biedra.

            Finālsacensībās vīriešiem 8 labākie pēc reitinga vienspēlēs sāk sacensības ar astotdaļfinālu, pārējie 24 dalībnieki spēlē 8-ņās apakšgrupās pa 3 spēlētājiem katrā. 3.vietu ieguvēji pēc vienmīnusa sistēmas sacenšas par 25.-32.vietu. 1.vietu ieguvēji sacenšas ar citas apakšgrupas 2.vietu ieguvējiem par iekļūšanu astotdaļfinālā. Šo spēļu zaudētāji sacenšas par 17.-24.vietu. Tiek noskaidroti arī 9.-16.vietu un 5.-8.vietu ieguvēji.

            Finālsacensībās sievietēm 4 labākās pēc reitinga vienspēlēs sāk sacensības ar ceturtdaļfinālu, pārējās 12 dalībnieces spēlē 4-ās apakšgrupās pa 3 spēlētājām katrā. 3.vietu ieguvējas pēc vienmīnusa sistēmas sacenšas par 12.-16.vietu. 1.vietu ieguvējas sacenšas ar citas apakšgrupas 2.vietu ieguvējām par iekļūšanu ceturtdaļfinālā. Šo spēļu zaudētājas sacenšas par 9.-12.vietu. Tiek noskaidrotas arī 5.-8.vietu ieguvējas.

            Spēles par 3.-4.vietu nenotiek, pusfinālu zaudētāji tiek apbalvoti ar bronzas medaļām. Sacensības apakšgrupās un spēlējot par 5.-32.vietu vīriešiem un 5.-16.vietu sievietēm notiek līdz 3 (trīs) uzvarētiem setiem, bet pamattīklā par 1.-2.vietu līdz 4 (četriem) uzvarētiem setiem. Sacensību reitinga koeficients: 1,0 – priekšsacīkstēs, 2,0 – finālsacensību apakšgrupās un 3,0 - finālsacensības pēc vienmīnusa sistēmas.

5. Dubultspēles.

            Dubultspēlēs var piedalīties spēlētāji, kuri startē finālsacensībās vienspēlēs, kā arī tie spēlētāji, kuri tajās nestartē, bet kuri reitingā ir ne zemāk kā 30-tajā vietā. Dalības nauda, startējot tikai dubultspēlēs – 10,00 EUR, tā jānomaksā kopā ar pieteikumu. Vīriešu, sieviešu un jauktās dubultspēles notiks pēc vienmīnusa sistēmas ar 1.-2.vietas noskaidrošanu. Spēles par 3.-4.vietu nenotiek. Visas spēles līdz 3 (trīs) uzvarētiem setiem.

6. Sacensību inventārs.

            Finālsacensības notiek uz  “JOOLA” galdiem . Oficiālās sacensību bumbiņas – baltas Xushaofa Sports *** ITTF 40+. Spēlētāju rakešu gumijām jābūt no ITTF atļauto gumiju saraksta Nr.35B. Sarakstu varat atrast http://www.ittf.com/stories/pictures/LARC%202015B_04_01_2016.pdf.

7. Finansiālie noteikumi.

Dalības maksa priekšsacīkstēs – 7,00 EUR. Dalības maksa finālsacensībās – 12,00 EUR. Finālsacensību dalībniekiem, kuri izcīnījuši šīs tiesības, startējot priekšsacīkstēs, papildus dalības maksa finālsacensībās – 5,00 EUR. Sacensību dalībniekiem ceļa, naktsmītņu un uztura izdevumus sedz komandējošās organizācijas vai paši dalībnieki. LGTF apmaksā sacensību sarīkošanas izdevumus (zāles īri, apbalvošanas izdevumus, galveno tiesnesi, sekretāru (tikai finālsacensībās) un 10 tiesnešus pie galdiem (tikai finālsacensībās)). Dalības naudu var iemaksāt skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu LGTF norēķinu kontā Nr.LV97PRTT0256016536000 AS„PrivatBank” (kods PRTTLV22). LGTF Nodokļu maksātāju reģistra Nr.40008023618. Dalībniekiem, kuriem nepieciešamas naktsmītnes tās jāpiesaka pašiem, par iespējamiem variantiem zvanīt Leonīdam Temjaševam, tālrunis 26836907 vai apmeklējot mājas lapu: http://www.visit.kuldiga.lv/lv/kur-naksnot.

8. Pieteikumi un izlozes.

            Pieteikumi tiks pieņemti tikai no LGTF kolektīvajiem biedriem, kas samaksājuši LGTF biedru naudu par 2015.gadu un par 2016.gadu. LGTF kolektīvie biedri atbild par dalības naudas nomaksu un dalībnieka ierašanos uz sacensībām. Lūdzu, izmantojiet pievienoto veidlapu. Visiem LGTF kolektīvajiem biedriem, kuri vēlas, lai viņu spēlētāji startētu Latvijas Republikas 2016.gada individuālajā čempionātā, rakstiskie pieteikumi ir jānosūta uz LGTF (Grostonas iela 6b, Rīga, LV 1013, e-pasts: latgtf@latnet.lv) līdz 2016.g. 21.februārim (ieskaitot) plkst.23.55 pēc Latvijas laika, tai skaitā, par spēlētājiem, kuri var tikt pielaisti finālsacensībās bez priekšsacīkstēm un spēlētājiem, kuri vēlas piedalīties tikai dubultspēlēs.

            Finālsacensību (32 vīriešiem un 16 sievietēm) apakšgrupu izloze notiks 2016.gada 19.martā plkst. 11:15 sacensību vietā. Izlozē ar Nr.1 tiks lozēts Matīss Burģis (ja viņš pieteiksies sacensībām) un ar Nr.2 pirmā vieta LR vīriešu reitingā. Pārējā izloze saskaņā ar LGTF reitingu uz 2016.gada 1.martu. Finālsacensībās pie izlozes netiks ņemta vērā piederība pie LGTF kolektīvā biedra. Finālsacensību pamattīkla izlozes noteikumi tiks apstiprināti LGTF valdē līdz 2016.gada 15.martam un paziņoti visiem LGTF kolektīvajiem biedriem, kā arī ievietoti interneta mājas lāpās www.lgtf.lv un www.galdateniss.lv.

Dubultspēļu pieteikumi iesniedzami vienspēļu sacensību laikā 19.martā. Dubultspēļu izloze notiks, ņemot vērā reitinga summu abiem spēlētājiem. Izlozēs 1.-2., 3.-4., 5.-6., 7.-8., 9.-12. utt. numurus.

9. Apbalvošana.

Čempionāta 1.-4.vietas ieguvējus vienspēlēs un dubultspēlēs apbalvo ar medaļām un diplomiem (kopā 32 gab.). LR čempioni tiek apbalvoti ar piemiņas kausiem. 17.vietas ieguvējs vīriešiem un 9.vietas ieguvēja sievietēm saņems gandarījuma balvu.

 

Nolikums apstiprināts LGTF Valdes sēdē 2016.gada 2.februārī. Nolikums ievietots interneta mājas lāpās www.lgtf.lv un www.galdateniss.lv. Nolikums izsūtīts visiem LGTF kolektīvajiem biedriem.

LATVIJAS GALDA TENISA FEDERĀCIJA

 

LGTF kolektīvā biedra

 

 

(nosaukums)

 

PIETEIKUMS

Latvijas 2016.gada individuālajam čempionātam galda tenisā

priekšsacīkstēm 5.-6.02. Rīgā un finālsacensībām 19.-20.03. Kuldīgā.

 

 

Nr.

 

Vārds, uzvārds

Vēlas startēt

 

Personas kods

Spēlētāja reitinga punkti

LGTF reitingā

2016/1.februārī

Vienspēlēs

D-spēlēs

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

                               

LGTF kolektīvā biedra pārstāvis:

 

 

 

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

Pieteikums jānosūta uz LGTF, e-pasts:

ne vēlāk kā līdz 2016.gada 21.februārim (ieskaitot)

Izloze priekšsacīkstēm 23.februārī, finālsacensībām 19.martā.

 

Dalības maksa priekšsacīkstēs – 7.00 EUR. Dalības maksa finālsacensībās – 12.00 EUR. Finālsacensību dalībniekiem, kuri izcīnījuši šīs tiesības, startējot priekšsacīkstēs, papildus dalības maksa finālsacensībās – 5.00 EUR.

 

Dalības naudai un naudai par spēlētāja licenci ir jābūt nomaksātai kopā ar pieteikuma iesniegšanu līdz 21.februārim. Tiem, kas iekļūst finālā pēc priekšsacīkstēm jāpiemaksā par dalību finālā līdz 17.martam. Dalības naudas nenomaksāšanas gadījumā dalībnieks sacensību izlozē netiks iekļauts.