2017. gada 26. jūnijs
Ausma, Ausmis, Inguna, Inguns

  

 

 

 Par spēlētāju pārejām no viena LGTF kolektīvā biedra uz otru,
 LGTF biedru naudas nomaksas kārtību un spēlētāju licencēm!