2017. gada 26. jūnijs
Ausma, Ausmis, Inguna, Inguns

 

 

LGTF VALDES SĒŽU PROTOKOLI