2018. gada 19. jūlijs
Digna, Jautrīte, Kamila

 

 

LGTF VALDES SĒŽU PROTOKOLI

 

(Informācija atjaunota 16.05.2018.)